Švýcarsko

 

Švýcarsko

Schweiz / Suisse / Svizzera

 

Základní údaje o státu
Svátky, pracovní a prodejní doba

Rychlostní limity

120 km/h

80 km/h – s přívěsem

100 km/h - autobusy

 

80 km/h

100 km/h – rychlostní silnice

80 km/h – s přívěsem

50 km/h

Řidič s praxí

0,5 ‰

Začínající řidič

0,5 ‰

Profesionální řidič

0,00 ‰

Během pracovní doby a 6 h před zahájením práce: konzumace alkoholu zakázána

Povinné

NE

Doporučeno


 

Povinné

NE

NE

ANO

NE

NE

 

Celní a devizové předpisy

 

Dokumenty
Víza - režim vstupu
Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

 

Zdravotnictví, kontakty, důležitá telefonní čísla
Velvyslanectví České republiky

Výše uvedené údaje jsou uvedeny pouze pro informaci. V případě rozporu s právními předpisy a pravidly silničního provozu v jednotlivých zemích, použijí se tyto předpisy. BESIP, ani Ministerstvo dopravy ČR, ani jakákoli osoba jednající jménem těchto organizací neodpovídají za možné následky, které mohou vzniknout z následujících údajů.

Pokud není uvedeno jinak, platí pravidla uvedená výše pro soukromá (osobní) vozidla. Jednostopá vozidla a užitková vozidla podléhají zvláštním pravidlům, která zde nejsou uvedena.

Pro informace u jednotlivých států jsou využity podklady Ministerstva zahraničních věcí ČR. Další informace www.mzv.cz.

Další informace také v brožuře Autem po Evropě a na stránkách ÚAMK.