Španělsko - Základní údaje o státu
Svátky, pracovní a prodejní doba

Oficiální název státu

Španělské království

Reino de Espana

Rozloha

504 782 km2

Počet obyvatel

47,2 mil. obyvatel; hustota na km2: 94 obyvatel/km2

Členění země

Španělsko je tvořeno 17 autonomními oblastmi složenými z 52 provincií (47 na Iberském poloostrově, 1 na Baleárských ostrovech, 2 na Kanárských ostrovech) a 2 enklávami Ceuta a Melilla na marockém pobřeží, které mají statut autonomních měst.

Hlavní město:

Madrid                        3,27 milionu obyvatel

Další velká města:

 • Barcelona                   1,62 milionu obyvatel
 • Valencie                     0,80 milionu obyvatel
 • Sevilla                        0,70 milionu obyvatel
 • Zaragoza                    0,68 milionu obyvatel
 • Málaga                       0,57 milionu obyvatel
 • Bilbao                         0,35 milionu obyvatel

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Nejvýznamnějším státním svátkem je 12. říjen (Den španělského kulturního dědictví - výročí objevení Ameriky 1492).

S ohledem na poměrně velký počet státních a církevních svátků v zemi a jejich regionální rozlišení /ne všechny svátky jsou uznávány na celém území státu/, je doporučeno zjistit si tyto informace přímo v místě.

Svátky s celostátní působností:

Civilní:

 • 01. 01. Nový rok
 • 01. 05. Svátek práce
 • 12.10. Národní svátek Španělska a španělského společenství
 • 06.12. Den ústavy

Církevní:

 • 06. 01. Tři králové
 • 5. - 6. dubna Velikonoce 2012
 • 15. 08. Nanebevzetí panny Marie
 • 01.11. Všech svatých
 • 08.12. Neposkvrněné početí
 • 25.12. Narození Krista

Pracovní doba se většinou pohybuje v zásadě od 9:00–10:00 do 14:00 hodin., odpoledne pak od cca 16:00–17:00 h do cca 20:00 h, banky od 9:00–15:00 (resp. 14:00 hodin), neděle je den pracovního klidu a obchody jsou zavřeny s výjimkou 1. neděle v měsíci, kdy jsou otevřeny obchodní domy.

 


Nejbližší akce

28. 5 - 29. 5. 2022

Praha 7 Kostelní 1300/44

ABC FESTIVAL PRAHA