Slovinsko

 

Slovinsko

Slovenija

 

 

 

Základní údaje o státu
Svátky, pracovní a prodejní doba

Rychlostní limity

130 km/h

80 km/h – s přívěsem

50 km/h – při viditelnosti menší než 50 m

 

 

90 km/h
100 km/h – na rychlostních komunikacích
80 km/h – s přívěsem
50 km/h – při viditelnosti menší než 50 m

50 km/h

30 km/h – v označených zónách

Řidič s praxí

0,5 ‰

Začínající řidič

0,00 ‰

Praxe kratší než 2 roky

Profesionální řidič

0,00 ‰

Povinné

ANO
 

Povinné

ANO

Od 15. listopadu do 15. března
Nebo letní pneumatiky + sněhové řetězy
50 km/h se sněhovými řetězy

ANO

ANO

ANO

NE; povinné pro nákladní vozy a autobusy

 

Celní a devizové předpisy

 

Dokumenty
Víza - režim vstupu
Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

 

Zdravotnictví, kontakty, důležitá telefonní čísla
Velvyslanectví České republiky

Výše uvedené údaje jsou uvedeny pouze pro informaci. V případě rozporu s právními předpisy a pravidly silničního provozu v jednotlivých zemích, použijí se tyto předpisy. BESIP, ani Ministerstvo dopravy ČR, ani jakákoli osoba jednající jménem těchto organizací neodpovídají za možné následky, které mohou vzniknout z následujících údajů.

Pokud není uvedeno jinak, platí pravidla uvedená výše pro soukromá (osobní) vozidla. Jednostopá vozidla a užitková vozidla podléhají zvláštním pravidlům, která zde nejsou uvedena.

Pro informace u jednotlivých států jsou využity podklady Ministerstva zahraničních věcí ČR. Další informace www.mzv.cz.

Další informace také v brožuře Autem po Evropě a na stránkách ÚAMK.