Řecko

 

Řecko

Ελλάδα (Elláda)

 

 

 

Základní údaje o státu
Svátky, pracovní a prodejní doba

Rychlostní limity

130 km/h
80 km/h – s přívěsem
90 km/h – motocykl
70 km/h - autobus

90 km/h
80 km/h - s přívěsem
70 km/h – motocykl
70 km/h – autobus
50 km/h  - za snížené viditelnosti

50 km/h
40 km/h – motocykl
40 km/h - autobus

Řidič s praxí

0,5 ‰

0,2 ‰ - motocyklista

Začínající řidič

0,2 ‰
Praxe kratší než 2 roky

Profesionální řidič

0,2 ‰

Povinné

NE
 

Povinné

NE

NE

ANO

ANO

ANO

 

Celní a devizové předpisy

 

Dokumenty
Víza - režim vstupu
Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

 

Zdravotnictví, kontakty, důležitá telefonní čísla
Velvyslanectví České republiky

Výše uvedené údaje jsou uvedeny pouze pro informaci. V případě rozporu s právními předpisy a pravidly silničního provozu v jednotlivých zemích, použijí se tyto předpisy. BESIP, ani Ministerstvo dopravy ČR, ani jakákoli osoba jednající jménem těchto organizací neodpovídají za možné následky, které mohou vzniknout z následujících údajů.

Pokud není uvedeno jinak, platí pravidla uvedená výše pro soukromá (osobní) vozidla. Jednostopá vozidla a užitková vozidla podléhají zvláštním pravidlům, která zde nejsou uvedena.

Pro informace u jednotlivých států jsou využity podklady Ministerstva zahraničních věcí ČR. Další informace www.mzv.cz.

Další informace také v brožuře Autem po Evropě a na stránkách ÚAMK.


Nejbližší akce

7. 10 - 7. 10. 2022

Aš Sady Míru

Den prevence - Dopravní nehody