Rakousko

 

Rakousko

Österreich

 

 

Základní údaje o státu
Svátky, pracovní a prodejní doba

Rychlostní limity

130 km/h
80 km/h – 100 km/h – s přívěsem
110 km/h – v nočních hodinách 22.00-05.00 hodin – na úsecích A10 (Tauern); A12 (Inntal); A13 (Brenner); A14 (Rheintal)
100 km/h - autobusy

100 km/h
80 km/h - autobusy
45 km/h - mopedy

50 km/h

30 km/h – v Grazu
45 km/h - mopedy

Řidič s praxí

0,5 ‰

Začínající řidič

0,00 ‰
Praxe kratší než 2 roky

Profesionální řidič

0,1 ‰

Povinné

NE
 

Povinné

ANO – od 1. 11. do 15. 4. v případě nepříznivých klimatických podmínek
Se sněhovými řetězy 50 km/h

 

ANO

ANO

ANO

NE

 

Celní a devizové předpisy

 

Dokumenty
Víza - režim vstupu
Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

 

Zdravotnictví, kontakty, důležitá telefonní čísla
Velvyslanectví České republiky

Výše uvedené údaje jsou uvedeny pouze pro informaci. V případě rozporu s právními předpisy a pravidly silničního provozu v jednotlivých zemích, použijí se tyto předpisy. BESIP, ani Ministerstvo dopravy ČR, ani jakákoli osoba jednající jménem těchto organizací neodpovídají za možné následky, které mohou vzniknout z následujících údajů.

Pokud není uvedeno jinak, platí pravidla uvedená výše pro soukromá (osobní) vozidla. Jednostopá vozidla a užitková vozidla podléhají zvláštním pravidlům, která zde nejsou uvedena.

Pro informace u jednotlivých států jsou využity podklady Ministerstva zahraničních věcí ČR. Další informace www.mzv.cz.

Další informace také v brožuře Autem po Evropě a na stránkách ÚAMK.