Německo

 

Spolková republika Německo

Deutschland

Základní údaje o státu
Svátky, pracovní a prodejní doba

Rychlostní limity

130 km/h - Doporučená rychlost tam, kde není pravidelné omezení rychlosti
100 km/h – autobusy
80 km/h – s přívěsem
50 km/h - za snížené viditelnosti do 50 m

100 km/h
80 km/h - s přívěsem
80 km/h  - autobusy
50 km/h - za snížené viditelnosti do 50 m

50 km/h

Řidič s praxí

0,5 ‰

Začínající řidič

0,00 ‰
Mladší 21 let
Praxe kratší než 2 roky

Profesionální řidič

0,00 ‰
Řidiči, kteří pracují v sektoru osobní dopravy (např. řidič taxi)

Povinné

NE
 

Povinné

ANO – při zimních podmínkách

Se sněhovými řetězy 50 km/h

 

NE

Povinné pro užitková vozidla, včetně osobních automobilů

ANO

ANO

NE

 

Celní a devizové předpisy

 

Dokumenty
Víza - režim vstupu
Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

 

Zdravotnictví, kontakty, důležitá telefonní čísla
Velvyslanectví České republiky

Výše uvedené údaje jsou uvedeny pouze pro informaci. V případě rozporu s právními předpisy a pravidly silničního provozu v jednotlivých zemích, použijí se tyto předpisy. BESIP, ani Ministerstvo dopravy ČR, ani jakákoli osoba jednající jménem těchto organizací neodpovídají za možné následky, které mohou vzniknout z následujících údajů.

Pokud není uvedeno jinak, platí pravidla uvedená výše pro soukromá (osobní) vozidla. Jednostopá vozidla a užitková vozidla podléhají zvláštním pravidlům, která zde nejsou uvedena.

Pro informace u jednotlivých států jsou využity podklady Ministerstva zahraničních věcí ČR. Další informace www.mzv.cz.

Další informace také v brožuře Autem po Evropě a na stránkách ÚAMK.