Makedonie

 

Makedonie

Makedonia

 

 

 

Základní údaje o státu
Svátky, pracovní a prodejní doba

Rychlostní limity

120 km/h
100 km/h – s praxí kratší 2 roky
80 km/h - s přívěsem
80 km/h – autobusy

 

80 km/h
100 km/h – rychlostní komunikace
80 km/h -  s přívěsem i na rychlostní komunikaci
80 km/h – autobusy
Za snížené viditelnosti 50 km/h

50 km/h

Řidič s praxí

0,5 ‰

Začínající řidič

0,00 ‰ s praxí méně než 2 roky

Profesionální řidič

0,00 ‰

Povinné

ANO
 

Povinné

ANO, od 15 listopadu do 15. března

Se sněhovými řetězy 70 km/h

ANO

ANO

ANO

DOPORUČENO, povinné pro autobusy, nákladní vozy a pro vozy s pohonem LPG a CNG

 

Celní a devizové předpisy

 

Dokumenty
Víza - režim vstupu
Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

 

Zdravotnictví, kontakty, důležitá telefonní čísla
Velvyslanectví České republiky

Výše uvedené údaje jsou uvedeny pouze pro informaci. V případě rozporu s právními předpisy a pravidly silničního provozu v jednotlivých zemích, použijí se tyto předpisy. BESIP, ani Ministerstvo dopravy ČR, ani jakákoli osoba jednající jménem těchto organizací neodpovídají za možné následky, které mohou vzniknout z následujících údajů.

Pokud není uvedeno jinak, platí pravidla uvedená výše pro soukromá (osobní) vozidla. Jednostopá vozidla a užitková vozidla podléhají zvláštním pravidlům, která zde nejsou uvedena.

Pro informace u jednotlivých států jsou využity podklady Ministerstva zahraničních věcí ČR. Další informace www.mzv.cz.

Další informace také v brožuře Autem po Evropě a na stránkách ÚAMK.