Maďarsko - Dokumenty, Víza - režim vstupu, Specifika bezpečnostní situace,
doporučení turistům

Dokumenty

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci.

Občan České republiky může cestovat do Maďarské republiky (MR) na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu. Po 26. červnu 2012 může každý občan ČR (tedy včetně dětí) cestovat do zahraničí
pouze s vlastním cestovním dokladem. Od 1. ledna 2012 mohou i děti mladší 15 let do uvedených států cestovat též na vlastní občanský průkaz, o který mohou rodiče dítěte požádat.

Řidiči motorových vozidel potřebují platný český řidičský průkaz a technický průkaz vozidla. Pokud nejsou majiteli vozidla, se kterým cestují, je doporučeno vzít s sebou úředně ověřené zplnomocnění k používání svěřeného vozidla.

Víza - režim vstupu

Občané ČR nepotřebují k cestě do Maďarska víza. Po příjezdu do Maďarska občan České republiky nemá přihlašovací povinnost. Může se zdržovat na území Maďarska bez dalšího povolení max. po dobu 90 dnů. Po tomto termínu by měl požádat o povolení k pobytu (Tartózkodási Engedély ) v kanceláři Úřadu pro přistěhovalectví a státní občanství (orgán cizinecké policie - Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) podle místa pobytu.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Na maďarské straně hraničního přechodu věnujte pozornost informační tabuli, která vás informuje o základních pravidlech silničního provozu týkajících se omezení rychlosti. Vozidlo musí být mimo město osvětleno celoročně, za každého počasí. Dětské sedačky jsou povinné, každá osoba v autě musí být bezpečně připoutána.  Za použití dálnic jsou zavedeny dálniční poplatky (www.autopalya.hu).
K 15. dubnu 2012 vstoupil v platnost nový zákon o přestupcích, který mění a zavádí některé nové sankce, jako jsou např. veřejně prospěšné práce. Základním typem sankce i nadále zůstává peněžitá pokuta a nejpřísnější sankcí je přestupková vazba. Za dopravní přestupky: překročení povolené rychlosti, nepoužívání bezpečnostních pásů, nezastavení na zákazu pokračování v jízdě a řízení pod vlivem alkoholu, apod. může být uložena pokuta. V případě dopravních přestupků je stanovena tzv. fixní pokuta na místě. V případě, že je však vyměřena již v rámci přestupkového řízení, představuje poté dvojnásobek výše pokuty udělené na místě. Např. v případě přejetí plné čáry činí pokuta na místě 15 tis. HUF a v rámci přestupkového řízení 30 tis. HUF. Do doby, než bude zaplacena vyměřená pokuta, resp. zaplacená garance finanční pohledávky, může být vozidlo zadrženo. Policie v Maďarsku má pravomoc udělit pokutu na místě v případě každého typu přestupku.
Na maďarských frekventovaných dálnicích byly zaznamenány případy okradení českých občanů. Skupina zlodějů zastavuje auta přímo na dálnici, nebo si vyhlédne oběť na odpočívadle. Snaží se vylákat řidiče z auta (např. vypustí vzduch z pneumatiky) a když řidič vystoupí, druhý člen skupiny ukradne věci volně položené na sedadlech auta (tašky, peněženky).

Budapešť je velkoměsto, ve kterém je bezpečnostní situace srovnatelná s Prahou. Je třeba dávat pozor zejména na kapesní krádeže.


Nejbližší akce

13. 8 - 13. 8. 2022

Bystřice nad Pernštejnem

Setkání historických vozidel a sraz vozidel Tatra