Lucembursko

 

Lucembursko

Luxembourg

 

 

Základní údaje o státu
Svátky, pracovní a prodejní doba

Rychlostní limity

130 km/h
110 km/h - za deště
90 km/h - s přívěsem
90 km/h - autobusy
90 km/h - s praxí kratší než 1 rok
90 km/h - pneumatiky s hroty

90 km/h
75 km/h - s přívěsem
75 km/h  - autobusy
75 km/h  - s praxí kratší než 1 rok
60 km/h - pneumatiky s hroty

50 km/h

40 km/h – nad 3,5 t

Řidič s praxí

0,5 ‰

Začínající řidič

0,2 ‰

Profesionální řidič

0,2 ‰

Povinné

Doporučeno
 

Povinné

ANO

ANO

ANO

NE; povinné pro nákladní automobily, traktory a návěsy

NE; povinné pro nákladní vozy a autobusy

 

Celní a devizové předpisy

 

Dokumenty
Víza - režim vstupu
Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

 

Zdravotnictví, kontakty, důležitá telefonní čísla
Velvyslanectví České republiky

Výše uvedené údaje jsou uvedeny pouze pro informaci. V případě rozporu s právními předpisy a pravidly silničního provozu v jednotlivých zemích, použijí se tyto předpisy. BESIP, ani Ministerstvo dopravy ČR, ani jakákoli osoba jednající jménem těchto organizací neodpovídají za možné následky, které mohou vzniknout z následujících údajů.

Pokud není uvedeno jinak, platí pravidla uvedená výše pro soukromá (osobní) vozidla. Jednostopá vozidla a užitková vozidla podléhají zvláštním pravidlům, která zde nejsou uvedena.

Pro informace u jednotlivých států jsou využity podklady Ministerstva zahraničních věcí ČR. Další informace www.mzv.cz.

Další informace také v brožuře Autem po Evropě a na stránkách ÚAMK.