Litva - Dokumenty, Víza - režim vstupu, Specifika bezpečnostní situace,
doporučení turistům

Dokumenty

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci.

Občan ČR může cestovat do Litvy na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Litvy. Po 26. červnu 2012 může moci každý občan ČR (tedy včetně dětí) cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem. Od 1. ledna 2012 mohou i děti mladší 15 let do uvedených států cestovat též na vlastní občanský průkaz, o který mohou rodiče dítěte požádat.

Při cestě motorovým vozidlem je vyžadován řidičský průkaz, technický průkaz a doklad o povinném pojištění.

Víza - režim vstupu

Občané ČR nepotřebují k cestě do Litvy víza. K pobytu do tří měsíců se povolení k pobytu nevyžaduje. Více informací na www.urm.lt (MZV LiR) nebo www.migracija.lt (Migrační odbor Ministerstva vnitra LiR). V případě cesty pře Bělorusko, nebo Rusko je potřeba mít vystavené tranzitní vízum. Zakázáno je dovážet nezpracované maso, masné výrobky, drůbež, vajíčka, mléčné výrobky.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Ubytování, obchody a restaurace mají srovnatelnou úroveň s ČR, ceny jsou o cca 30 % vyšší než v ČR. Úroveň silnic je různá, je třeba počítat i s jízdou po prašných silnicích. Nejvyšší povolená rychlost v obcích je 50 km/h, na dálnicích od 1. 4. do 1. 11. 130 km/h, od 1. 11. do 1. 4. 110 km/h. Na silnicích s oddělenými jízdními pruhy je nejvyšší povolená rychlost 100 km/h, na ostatních silnicích 90 km/h. Od 1. 9. do 1. 4. musí řidiči svítit potkávacími světly celý den. Od 10. 11. do 1. 4. jsou řidiči povinni jezdit na zimních pneumatikách. V porovnání s ČR je v Litvě nižší úroveň zdravotnictví. Nejpoužívanějším cizím jazykem je ruština, dále polština a angličtina. V Litvě dochází k častým krádežím osobních automobilů. Turistům se vyplatí běžná opatrnost.

 


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce