Litva - Celní a devizové předpisy

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Je doporučeno si před cestou ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

Osoby přijíždějící do Litvy z jiného členského státu EU mají právo jednorázově dovézt bez cla věci zakoupené během cesty pod podmínkou, že jsou určeny k osobnímu užitku a jsou v omezeném množství, například maximálně:

  • 800 ks cigaret;
  • 200 ks doutníků;
  • 1 kg tabáku;
  • 10 litrů destilátů;
  • 20 litrů vermutu;
  • 90 litrů vína (v tom maximálně 60 litrů perlivého);
  • 110 litrů piva.

Omezení týkající se dovozu a vývozu peněz z Litvy bylo pro občany EU zrušeno.
Další informace na www.cust.lt.

 


Nejbližší akce

28. 5 - 29. 5. 2022

Praha 7 Kostelní 1300/44

ABC FESTIVAL PRAHA