Litva

 

Litva

Lietuva

 

 

Základní údaje o státu
Svátky, pracovní a prodejní doba

Rychlostní limity

110 km/h 
130 km/h – od 1. 4 do 1. 11.
90 km/h - s přívěsem

100 km/h – autobusy

90 km/h – s praxí pod 2 roky

90 km/h
100 km/h – silnice s oddělenými jízdními pruhy
70 km/h - s přívěsem

50 km/h

Řidič s praxí

0,4 ‰

Začínající řidič

0,2 ‰
Praxe kratší než 2 roky

Profesionální řidič

0,2 ‰

Povinné

ANO

Povinné

ANO
Od 10. listopadu do 1. dubna

ANO

ANO

ANO

ANO

 

Celní a devizové předpisy

 

Dokumenty
Víza - režim vstupu
Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

 

Zdravotnictví, kontakty, důležitá telefonní čísla
Velvyslanectví České republiky

Výše uvedené údaje jsou uvedeny pouze pro informaci. V případě rozporu s právními předpisy a pravidly silničního provozu v jednotlivých zemích, použijí se tyto předpisy. BESIP, ani Ministerstvo dopravy ČR, ani jakákoli osoba jednající jménem těchto organizací neodpovídají za možné následky, které mohou vzniknout z následujících údajů.

Pokud není uvedeno jinak, platí pravidla uvedená výše pro soukromá (osobní) vozidla. Jednostopá vozidla a užitková vozidla podléhají zvláštním pravidlům, která zde nejsou uvedena.

Pro informace u jednotlivých států jsou využity podklady Ministerstva zahraničních věcí ČR. Další informace www.mzv.cz.

Další informace také v brožuře Autem po Evropě a na stránkách ÚAMK.