Itálie

 

Itálie

Italia

 

 

Základní údaje o státu
Svátky, pracovní a prodejní doba

Rychlostní limity

130 km/h 
100 km/h – autobusy
110 km/h - s praxí kratší než 3 roky

80 km/h – s přívěsem
50 km/h - za snížené viditelnosti pod 100 m (mlha)

90 km/h
110 km/h – silnice pro motorová vozidla; hlavní silnice – nutno sledovat značení
70 km/h - s přívěsem
80 km/h -  autobusy
50 km/h - za snížené viditelnosti pod 100 m (mlha)
45 km/h - mopedy

50 km/h
70 km/h – na komunikacích dálničního typu procházejících městem
45 km/h - mopedy

Řidič s praxí

0,5 ‰

Začínající řidič

0,00 ‰
Do 21 let a s praxí kratší než 3 roky

Profesionální řidič

0,00 ‰

Povinné

ANO

Povinné

ANO
Zvláštní značka upozorňuje na použití sněhových řetězů

ANO

ANO

NE

NE

 

Celní a devizové předpisy

 

Dokumenty
Víza - režim vstupu
Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

 

Zdravotnictví, kontakty, důležitá telefonní čísla
Velvyslanectví České republiky

Výše uvedené údaje jsou uvedeny pouze pro informaci. V případě rozporu s právními předpisy a pravidly silničního provozu v jednotlivých zemích, použijí se tyto předpisy. BESIP, ani Ministerstvo dopravy ČR, ani jakákoli osoba jednající jménem těchto organizací neodpovídají za možné následky, které mohou vzniknout z následujících údajů.

Pokud není uvedeno jinak, platí pravidla uvedená výše pro soukromá (osobní) vozidla. Jednostopá vozidla a užitková vozidla podléhají zvláštním pravidlům, která zde nejsou uvedena.

Pro informace u jednotlivých států jsou využity podklady Ministerstva zahraničních věcí ČR. Další informace www.mzv.cz.

Další informace také v brožuře Autem po Evropě a na stránkách ÚAMK.