Francie

 

Francie

France

 

 

Základní údaje o státu
Svátky, pracovní a prodejní doba

Rychlostní limity

130 km/h
110 km/h v případě deště
110 km/h - s praxí kratší než 2 roky
100 km/h  - autobusy
50 km/h - mlha s viditelností pod 50 m

90 km/h
110 km/h – dálniční obchvaty
80km/h - okruh okolo Paříže
80 km/h - s praxí kratší než 2 roky 
100 km/h na dálničním obchvatu s praxí kratší než 2 roky
80 km/h  - za deště
90 km/h  - autobusy
50 km/h - mlha s viditelností pod 50 m
45 km/h - mopedy

50 km/h
45 km/h - mopedy

Řidič s praxí

0,5 ‰

Začínající řidič

0,5 ‰

Profesionální řidič

0,2 ‰ – řidiči autobusů

Povinné

DOPORUČENO

Povinné

NE

ANO

ANO

NE

NE

 

Celní a devizové předpisy

 

Dokumenty
Víza - režim vstupu
Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

 

Zdravotnictví, kontakty, důležitá telefonní čísla
Velvyslanectví České republiky

Výše uvedené údaje jsou uvedeny pouze pro informaci. V případě rozporu s právními předpisy a pravidly silničního provozu v jednotlivých zemích, použijí se tyto předpisy. BESIP, ani Ministerstvo dopravy ČR, ani jakákoli osoba jednající jménem těchto organizací neodpovídají za možné následky, které mohou vzniknout z následujících údajů.

Pokud není uvedeno jinak, platí pravidla uvedená výše pro soukromá (osobní) vozidla. Jednostopá vozidla a užitková vozidla podléhají zvláštním pravidlům, která zde nejsou uvedena.

Pro informace u jednotlivých států jsou využity podklady Ministerstva zahraničních věcí ČR. Další informace www.mzv.cz.

Další informace také v brožuře Autem po Evropě a na stránkách ÚAMK.