Finsko

 

Finsko

Suomi / Finland

 

 

Základní údaje o státu
Svátky, pracovní a prodejní doba

Rychlostní limity

100 km/h
120 km/h - pouze v letním období na některých úsecích
80 km/h - s přívěsem

80 km/h – základní
100 km/h – v některých úsecích, značky pro omezení rychlosti se mění dle klimatických podmínek

45 km/h - mopedy

 

 

50 km/h

45 km/h - mopedy 
40 km/h - omezení  je na více než polovině úseků silnic
20 km/h – v obytných zónách

Řidič s praxí

0,5 ‰

Začínající řidič

0,5 ‰

Profesionální řidič

0,5 ‰

Povinné

ANO

Povinné

ANO
U osobních automobilů, lehkých nákladních a přípojných vozidel mezi 750 a 3 500 kg, od 1. prosince do 28. února.
Pneumatiky s hroty od 1. listopadu do 31. března

ANO

Chodci mají po setmění povinnost použít reflexní prvky na oblečení i na osvětlených místech.

ANO

NE

NE

 

Celní a devizové předpisy

 

Dokumenty
Víza - režim vstupu
Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

 

Zdravotnictví, kontakty, důležitá telefonní čísla
Velvyslanectví České republiky

Výše uvedené údaje jsou uvedeny pouze pro informaci. V případě rozporu s právními předpisy a pravidly silničního provozu v jednotlivých zemích, použijí se tyto předpisy. BESIP, ani Ministerstvo dopravy ČR, ani jakákoli osoba jednající jménem těchto organizací neodpovídají za možné následky, které mohou vzniknout z následujících údajů.

Pokud není uvedeno jinak, platí pravidla uvedená výše pro soukromá (osobní) vozidla. Jednostopá vozidla a užitková vozidla podléhají zvláštním pravidlům, která zde nejsou uvedena.

Pro informace u jednotlivých států jsou využity podklady Ministerstva zahraničních věcí ČR. Další informace www.mzv.cz.

Další informace také v brožuře Autem po Evropě a na stránkách ÚAMK.