Estonsko - Dokumenty, Víza - režim vstupu, Specifika bezpečnostní situace,
doporučení turistům

Dokumenty

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci.

Občan ČR může cestovat do Estonska na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat s jakkoliv poškozeným občanským průkazem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Estonska.Po 26. červnu 2012 může každý občan ČR (tedy včetně dětí) cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem. Od 1. ledna 2012 mohou i děti mladší 15 let do uvedených států cestovat též na vlastní občanský průkaz, o který mohou rodiče dítěte požádat.

Občané ČR nepotřebují při cestě do Estonska víza.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Estonsko je pouze relativně bezpečná země. Je třeba dbát základních bezpečnostních opatření (zajistit auto, nenechávat věci viditelně ve voze, mít uschované peníze a doklady, omezit pohyb v nočních hodinách). Ve velkých městech je nutné dbát na riziko kapesních krádeží.

Silniční pravidla:

Při jízdě autem je nutné mít celoročně rozsvícená světla. Nejvyšší povolená rychlost v obci je 50 km/h, mimo obec 90 km/h; 110 km/h na rychlostních silnicích se středním pásem
a 100 km/h na silnicích pro motorová vozidla (platí vždy od 1. května do 1. října).
V zimních měsících je povinné používání zimních pneumatik; jsou povoleny pneumatiky s hroty. Používání zimních pneumatik je obvyklé od 1. 12. – 1. 3. Pneumatiky s hroty jsou povoleny od 15. 10. – 31. 3. Podle povětrnostních podmínek může používání zimních pneumatik kolísat od října do dubna.
Překročení pravidel silničního provozu není tolerováno. Na komunikacích jsou umístěny radary a doprava je sledována policií.


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce