Estonsko

 

Estonsko

Eesti

 

Základní údaje o státu
Svátky, pracovní a prodejní doba

Rychlostní limity

110 km/h  na rychlostní komunikaci

90 km/h
70 km/h  - s přívěsem
100 km/h - na omezených úsecích silnic v období od 1. května do 1. října
90 km/h - s praxí kratší než dva roky

 

50 km/h

Řidič s praxí

0,00 ‰

Začínající řidič

0,00 ‰

Profesionální řidič

0,00 ‰

Povinné

ANO

Povinné

ANO
Pro všechna vozidla v období od 1. 12. do 1. 3.
Pneumatiky s hroty povoleny od 15. 10. do 15. 4.

NE

ANO – 2 ks (mimo motocyklů)

ANO

ANO

 

Celní a devizové předpisy

 

Dokumenty
Víza - režim vstupu
Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

 

Zdravotnictví, kontakty, důležitá telefonní čísla
Velvyslanectví České republiky

Výše uvedené údaje jsou uvedeny pouze pro informaci. V případě rozporu s právními předpisy a pravidly silničního provozu v jednotlivých zemích, použijí se tyto předpisy. BESIP, ani Ministerstvo dopravy ČR, ani jakákoli osoba jednající jménem těchto organizací neodpovídají za možné následky, které mohou vzniknout z následujících údajů.

Pokud není uvedeno jinak, platí pravidla uvedená výše pro soukromá (osobní) vozidla. Jednostopá vozidla a užitková vozidla podléhají zvláštním pravidlům, která zde nejsou uvedena.

Pro informace u jednotlivých států jsou využity podklady Ministerstva zahraničních věcí ČR. Další informace www.mzv.cz.

Další informace také v brožuře Autem po Evropě a na stránkách ÚAMK.