Dánsko

 

Dánsko

Montenegro

 

 

 

Základní údaje o státu
Svátky, pracovní a prodejní doba

Rychlostní limity

110 km/h - upraveno značkami

130 km/h – upraveno značkami

80 km/h - s přívěsem

80 km/h – autobusy

70 km/h - nad 3,5 t

80 km/h
70 km/h - s přívěsem

70 km/h - nad 3,5 t

 

50 km/h

40 km/h v centru Kodaně

Řidič s praxí

0,5 ‰

Začínající řidič

0,5 ‰

Profesionální řidič

0,5 ‰

Povinné

ANO

Povinné

NE
Se sněhovými řetězy 50 km/h

DOPORUČENO

ANO

DOPORUČENO

DOPORUČENO

 

Celní a devizové předpisy

 

Dokumenty
Víza - režim vstupu
Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

 

Zdravotnictví, kontakty, důležitá telefonní čísla
Velvyslanectví České republiky

Výše uvedené údaje jsou uvedeny pouze pro informaci. V případě rozporu s právními předpisy a pravidly silničního provozu v jednotlivých zemích, použijí se tyto předpisy. BESIP, ani Ministerstvo dopravy ČR, ani jakákoli osoba jednající jménem těchto organizací neodpovídají za možné následky, které mohou vzniknout z následujících údajů.

Pokud není uvedeno jinak, platí pravidla uvedená výše pro soukromá (osobní) vozidla. Jednostopá vozidla a užitková vozidla podléhají zvláštním pravidlům, která zde nejsou uvedena.

Pro informace u jednotlivých států jsou využity podklady Ministerstva zahraničních věcí ČR. Další informace www.mzv.cz.

Další informace také v brožuře Autem po Evropě a na stránkách ÚAMK.