Bulharsko - Zdravotnictví, kontakty a důležitá telefonní čísla

Zdravotnictví, kontakty a důležitá telefonní čísla

Je velmi doporučeno, aby občané ČR před svou cestou do Bulharska uzavřeli cestovní zdravotní připojištění pokrývající nezbytnou zdravotní péči v plném rozsahu, stejně jako i náklady na repatriaci do ČR v případě úrazu či úmrtí. Od vstupu Bulharska do EU (1. 1. 2007) je zde ve zdravotnických zařízeních, které jsou součástí systému veřejného zdravotního pojištění, českým občanům poskytována neodkladná lékařská péče na základě evropského průkazu zdravotního pojištění za stejných podmínek jako bulharským občanům. Tato péče v žádném případě nezahrnuje náklady na repatriaci do ČR v případě zranění či úmrtí. Tyto náklady v řádu desítek až stovek tisíc Kč musí v případě potřeby hradit přímo daný občan ČR či jeho příbuzní. V Bulharsku také existuje u některých standardních lékařských výkonů daleko vyšší finanční spoluúčast ze strany pacienta a obvyklé je hrazení některých lékařských pomůcek a léků, a to např. i při operacích apod. Hrazení těchto nákladů se opět lze vyhnout pouze uzavřením cestovního zdravotního připojištění. V případě provozování rizikových sportů (létání na rogalech, vodní sporty, horolezectví aj.) je nutné mít speciální připojištění pokrývající i tyto aktivity.

Důležitá telefonní čísla:

Předvolba z ČR do BG: +359
Předvolba z ČR do Sofie: +359 2
Předvolby v BG: 02 (Sofie), 056 (Burgas), 052 (Varna), 032 (Plovdiv)

Lékařská první pomoc („barza pomošt“): 150
Policie (i dopravní): 166
Hasiči: 160
Univerzální nouzová linka pouze pro oblast Sofie: 112

Dopravní policie (KAT): 165 (pouze z mobilního telefonu), 982 4901-3
Horská záchranná služba (planinska spasitelna služba): 02/ 963 2000, 0888 1470
Silniční pomoc (patna pomošt): 146 (pouze z mobilního telefonu), 02/ 91146
Lékárny s nepřetržitým provozem: 178
Informace o telefonních číslech: 11800
Hlavní nádraží Sofie - informace: 02/ 9311111
Letiště Sofie - informace: 02 9372213

Velvyslanectví České republiky v Bulharsku - Posolstvo na Češkata Republika

Adresa: bul.Yanko Sakazov Nr. 9, vchod Panayot Volov, 1000 Sofia

Telefon

hlasový strom (hlavní číslo pro veřejnost) +359 2 948 68 00, sekretariát +359 2 948 68 02 (přímý-bez přepojení)

Fax

fax sekretariát - +359 2 948 68 18

Nouzová linka

+359 888 398045

E-mail

sofia@embassy.mzv.cz

Časový posun

+1 hod

Provozní hodiny úřadu

pondělí - pátek 07.45 - 16.15 h
pondělí, středa, pátek 09.00 - 12.00 h


Nejbližší akce

7. 10 - 7. 10. 2022

Aš Sady Míru

Den prevence - Dopravní nehody