Bulharsko - Dokumenty, Víza - režim vstupu, Specifika bezpečnostní situace,
doporučení turistům

Dokumenty

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci.

Občan ČR může cestovat do Bulharska na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu. Nedoporučuje se však cestovat na občanský průkaz s odděleným rohem. Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Bulharska. Po 26. červnu 2012 může každý občan ČR (tedy včetně dětí) cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem. Od 1. ledna 2012 mohou i děti mladší 15 let do uvedených států cestovat též na vlastní občanský průkaz, o který mohou rodiče dítěte požádat.

Při vstupu do Bulharska automobilem je třeba disponovat dokladem o mezinárodním pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. zelenou kartou). V případě zapůjčeného nebo firemního vozidla musí řidič doložit ověřenou plnou moc majitele k užívání vozidla s ověřeným překladem do bulharštiny nebo do světového jazyka (nejlépe angličtiny).

V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na zastupitelský úřad ČR, který na základě policejního potvrzení vystaví cestovní průkaz za účelem návratu občana do ČR.

Víza - režim vstupu

Od 1. 1. 2007 je ze strany Bulharska uplatňován volný pohyb občanů EU. Při vstupu do Bulharska není již na občanech EU požadováno prokazování dostatečného množství peněžních prostředků pro pobyt. Vstup a pobyt občanů EU jsou upraveny Zákonem o vstupu a pobytu občanů EU a jejich rodinných příslušníků v Bulharsku, podle něhož má občan EU hodlající v Bulharsku pobývat déle jak 3 měsíce povinnost dostavit se na oddělení migrační policie v místě pobytu (v Sofii je možné se dostavit přímo na Ředitelství „Migrace“ při Policejním ředitelství Ministerstva vnitra) a požádat o potvrzení o přechodném pobytu. Potvrzení se dle zákona vydává v tentýž den na dobu max. 5 let dle účelu pobytu. Pro získání zmíněného potvrzení musí občan EU doložit buď např. pracovní poměr, nebo studium na území Bulharska a dále prokázat, že je zdravotně pojištěn a disponuje dostatečným množstvím peněžních prostředků.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Zejména během letní turistické sezony se výrazně zvyšuje míra kriminality v turistických rezortech - jedná se především o kapesní krádeže, vykrádání hotelových pokojů, vykrádání automobilů, ale i o krádeže aut apod. Je proto třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nedoporučuje se přespávat v automobilech, zejména na nehlídaných místech. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat bezpečnému zajištění finančních prostředků, veškerých osobních dokladů, platebních karet apod. Je nutné ve zvýšené míře dodržovat základní postupy, jako např. ukládání cenností, dokladů apod. v hotelových trezorech, rozdělování finančních prostředků na několik míst, oddělené nošení peněz od dokladů apod. Individuální turistika přináší zvýšená bezpečnostní a případně i hygienická rizika. V bulharských kempech jsou obecně horší hygienické podmínky než například v ČR.

Zvýšenou pozornost je potřeba také věnovat při výměně valut - zde je nutné využívat pouze služeb solidních směnáren nebo bank. I ve směnárnách je však třeba si před vlastní výměnou ověřit skutečný kurz. Vždy je třeba se vyhnout pouliční směně valut!

Při krádeži osobního automobilu, při krádeži či ztrátě cenných předmětů či osobních dokladů je třeba případ nahlásit neprodleně na místně příslušnou policejní stanici a vyžadovat vydání potvrzení o nahlášení této skutečnosti. V případě potřeby jsou bulharské orgány v rámci trestního řízení povinny zajistit přítomnost tlumočníka. Je rovněž možné se spojit s konzulárním úsekem Velvyslanectví ČR v Sofii, s konzulárním jednatelstvím v Burgasu (pouze během letní turistické sezóny) či s honorárním konzulátem ve Varně, které poskytnou informace, jak v dané situaci postupovat. V případech organizovaných zájezdů cestovních kanceláří potřebnou součinnost vždy poskytne příslušný delegát cestovní kanceláře.

Rady pro řidiče:

V současné době je v Bulharsku vybudováno cca 37 000 km silniční sítě, nicméně velká část komunikací neodpovídá evropským standardům, a je proto třeba zvýšené opatrnosti. Zejména stav silnic mimo hlavní tahy je mimořádně špatný. V posledních letech došlo ke značnému zpřísnění postupů bulharské policie při řešení dopravních přestupků. Je tedy potřeba striktně dodržovat veškerá pravidla silničního provozu, rychlostní a další omezení. Poměrně častou součástí postihu za spáchaný přestupek je kromě pokuty také zabavení řidičského průkazu na 1 měsíc až 1 rok. Při zastavení na křižovatce nebo u čerpacích stanic buďte ostražití, zda se někdo nepohybuje v blízkosti vašeho automobilu. Obvyklým trikem je propíchnutí pneumatiky automobilu, následné sledování vozu a poté vykradení automobilu či okradení řidiče při výměně pneumatiky. Při poruše vozu je možné volat silniční pomoc („patna pomošt“) na tel. 146 (pouze z mobilního telefonu) nebo na 02/ 91146.

V Bulharsku se zpoplatňuje používání veškerých státních silnic mimo obce. Poplatky za používání silnic v roce 2012:

Ceník bulharských dálničních známek pro rok 2013

platnost/kategorie

III.

II.

I.

1 denní

-

€ 7,00

€ 7,00

Týdenní

€ 5,00

€ 18,00

€ 31,00

Měsíční

€ 13,00

€ 49,00

€ 88,00

Roční

€ 34,00

€ 281,00

€ 537,00

  • Mesíční známka platí do stejného dne následujícího měsíce (pokud den neexsituje např. 31 platí do posledního dne v měsíci)
  • Roční známka platí od 1. 1. do 31. 1. následujícího roku
  • Týdenní známka platí 7 dní včetně dne nákupu

Kategorie vozidel

Kategorie

III.

II.

I.

vozidlo

vozy do 3,5t a max. 8   sedadly

vozy do 12t
  a vozy s více než 8 sedadly

nákladní vozy od 12t

 

Poplatky za přejezd mostů a přívozy

V Bulharsku je kromě silničních poplatků v podobě dálniční nálepky vybírán ještě poplatek za přejezd některých mostů a převoz vozidla pomocí přívozu (trajektu). Jedná se o místa na hraničních přechodech s Rumunskem. Seznam těchto úseků včetně orientačních cen pro automobily do 3,5t (je možno převážet i nákladní vozidla) je uveden v tabulce.

Orientační ceny za přívozy a přejezd mostů

Most   (přívoz)

motocykly

automobily   do 3,5t

automobily   do 3,5t s přívěsem

Giurgiu   - Ruse (most do RO)

zdarma

-

€   6,00

Silistra   - Kalarash (přívoz do RO)

€   3,00

€   7,00

€   25,00

Vidin   - Kalafat (přívoz do RO)

€   3,00

€   23,00

€   40,00

Oriahovo   - Beket (přívoz do RO)

€   3,00

€   23,00

€   40,00

Nikopol   - Turnu Magurele (přívoz do RO)

€   2,00

€   12,00

€   32,00

Svishtov   - Zimnicea (přívoz BG - RO)

€   3,00

€   4,00*

€   8,00

* cena pro automobily s max. 5 sedadly


Nejbližší akce

7. 10 - 7. 10. 2022

Aš Sady Míru

Den prevence - Dopravní nehody