Bosna a Hercegovina - Základní údaje o státu
Svátky, pracovní a prodejní doba

Oficiální název státu

Bosna a Hercegovina (BaH)

srbsky/chorvatsky/bosensky Bosna i Hercegovina (BiH).

Rozloha

51 209,2 km2 z toho pevnina 51 197 km2, moře 12,2 km2; Federace Bosny a Hercegoviny (FBaH): 25 989 km2; Republika srbská (RS): 25 208 km2

Oblast „Distrikt Brčko“ se zvláštním statutem, jejíž území náleží dle rozhodnutí arbitráže z března 1999 oběma entitám (Distrikt Brčko), má rozlohu: 493 km2

Počet obyvatel

3 842 566, hustota 75 obyvatel/km2 (údaje Agentury pro statistiku BaH k 6. 3. 2009).

Z toho:

 • Federace Bosny a Hercegoviny: 2 327 000 obyvatel;
 • Republika srbská:1 437 000 obyvatel;
 • Distrikt Brčko: 80 000 obyvatel.

Členění země

Bosna a Hercegovina se člení na dvě tzv. entity: Federaci Bosny a Hercegoviny (FBaH) a Republiku srbskou (RS). FBaH se dále dělí na 10 kantonů s širokou mírou samosprávy, kantony se dále dělí na obce. RS má dvouúrovňové správní členění – entitní instituce a obce. Nejmenším samosprávným celkem v BaH je obec („općina/opština“), odpovídající našim obcím s přenesenou působností, v čele s přímo voleným starostou („načelnik općine/opštine“). Obce se ještě dále člení na tzv. místní společenství („mjesna zajednica, MZ“), což je určitá forma uličních výborů, které však nemají samostatnou právní subjektivitu, právní úprava jejich fungování není jednotná a jejich kompetence jsou velmi omezené.

Zvláštní, ústavou BaH garantovaný status, má tzv. Distrikt Brčko. Je nezávislý na entitách, má vlastní vládu, starostu, soud a parlament. Brčko je demilitarizováno a jeho 80 tis. obyvatel volí kromě poslanců místního parlamentu rovněž v entitních/kantonálních/celostátních volbách, a to podle svého občanství jedné z entit. Rovněž další práva a povinnosti obyvatel Brčka se odvíjejí od občanství příslušné entity.

Hlavní město BaH a FBaH:

Sarajevo                                 441 000 obyvatel

Hlavní město RS:

Banja Luka                             225 000 obyvatel

Další větší města:

 • Zenica                                    147 000 obyvatel
 • Tuzla                                      132 000 obyvatel
 • Mostar                                    131 000 obyvatel
 • Prijedor                                   115 000 obyvatel

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Bosna a Hercegovina nemá na celostátní úrovni zákonnou úpravu státních svátků. V každé entitě se tudíž slaví jiné svátky.
Mezi pravidelně slavené sekulární svátky patří:

 • 1. a 2. leden – Nový rok
 • 9. leden – Den státnosti RS – respektovaný jen v RS
 • 1. březen – Den nezávislosti – respektovaný jen ve FBaH
 • 1. a 2. květen – Svátek práce
 • 21. listopadu – Den státnosti (podpis Daytonské dohody) – respektovaný jen v RS
 • 25. listopad – Den státnosti – respektovaný jen ve FBaH

Kromě uvedených státních svátků se dodržují náboženské svátky, a to především v oblastech, kde tvoří dané etnikum (které v BaH do velké míry zároveň implikuje náboženskou příslušnost) většinu. Mezi pravidelně slavené náboženské svátky patří zejména:

 • Katolické vánoce a velikonoce (Chorvati)
 • Pravoslavné Vánoce a Velikonoce (Srbové)
 • Ramazan bajram a kurban bajram (Bosňáci).

Během svátků bosenské entitní, kantonální a obecní instituce nepracují. Celostátní instituce o svátcích mohou pracovat (konkrétně v případech, kdy jde o náboženské svátky či o ty sekulární svátky, které neuznává jedna z entit), ovšem fungování těchto institucí je v dané dny omezené (celostátní instituce mají nejvíce etnicky smíšeného personálu a jsou o těchto svátcích tudíž personálně oslabené).

V případě, že datum sekulárního svátku spadá na víkend, je v BA zvykem prohlásit za nepracovní rovněž následující pondělí.


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce