Bosna a Hercegovina - Dokumenty, Víza - režim vstupu, Specifika bezpečnostní situace, doporučení turistům

Dokumenty

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci.

Občané EU mohou vstupovat na území Bosny a Hercegoviny, projíždět jím a opouštět toto území na základě předložení platného občanského průkazu, který je uznáván jako cestovní doklad. Proto lze jako cestovní doklad k cestování do Bosny a Hercegoviny použít i občanský průkaz ČR. Občanský průkaz nelze použít při letecké přepravě při cestách do Bosny a Hercegoviny. Po 26. červnu 2012 bude moci každý občan ČR (tedy včetně dětí) cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem.

Při cestách motorovými vozidly je bezpodmínečně nutné mít platný řidičský průkaz, technický průkaz, cestujte-li zapůjčeným vozidlem, doklad o jeho zapůjčení) a doklad o platném mezinárodním pojištění vozidla (zelená karta).

Víza - režim vstupu

Vstup a pobyt na území Bosny a Hercegoviny do 90 dnů je bezvízový, a to bez ohledu na účel pobytu. Pokud je však účelem pobytu výdělečná činnost, je nutno zažádat na území Bosny a Hercegoviny místně příslušné oddělení cizinecké policie o vydání povolení k pobytu a pracovní povolení.

Pro všechny cizince platí přihlašovací povinnost, která musí být splněna do 24 hodin po příjezdu na území Bosny a Hercegoviny. Přihlášení se provádí u místní úřadovny cizinecké policie BaH (dle místa pobytu cizince). Při ubytování v hotelu zajišťuje přihlášení správa hotelu, při ubytování v soukromí za přihlášení zodpovídá hostitel.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

Politická situace je stabilní, je nicméně stále ovlivněna výsledky války v letech 1992-1995, která byla ukončena Daytonskou mírovou dohodou. Ta zřídila v zemi funkci Vysokého představitele mezinárodního společenství, který v současné době působí i jako Zvláštní představitel Evropské unie (HR/EUSR). V zemi jsou rozmístěny policejní (EUPM) a vojenské mise (EUFOR) EU. Bezpečnostní situace je klidná, s výjimkou občasných incidentů. Projevy násilí se nejčastěji týkají chuligánů a fotbalových fanoušků nebo vyřizování účtů mezi skupinami organizovaného zločinu. Úroveň obecné kriminality (kapesní krádeže, krádeže aut, loupeže) je v hlavním městě Sarajevu srovnatelná s Prahou, ve zbytku země je nižší než v ČR. Všudypřítomná válečná traumata a poměrně vysoké množství zbraní držené obyvateli nicméně dlouhodobě udržují výrazně vyšší latentní úroveň násilí než v ČR.

Stálé minové nebezpečí
Nebezpečí představují zaminované prostory. Podle aktuálních údajů činí celková plocha s rizikem existence min 1 555,34 km2, což je 3,04 % území BaH. Aktuální mapy zaminovaných území je možné nalézt na www.bhmac.org. Cílem BaH je vyčistit území do roku 2019. Odminována jsou města a obývané části BaH, avšak horská turistika nese značné riziko, neboť ne všechny zaminované oblasti jsou řádně označeny. Návštěvníci by se při cestování měli držet asfaltových silnic a viditelně užívaných cest.

Upozornit je třeba také na nevyhovující propustnost a stav komunikací. V Bosně a Hercegovině, s výjimkou dvou krátkých úseků, nejsou postaveny dálnice. Silnice často nemají středový pruh, ani zpevněnou krajnici. Často se projíždí hornatými terény, je nutno počítat s neosvětlenými tunely (zde se situace v poslední době zlepšuje), výmoly ve vozovce a s kolonami aut na hlavních trasách.

Při pobytu v Sarajevu a větších městech je důrazně doporučeno parkování na placených, hlídaných parkovištích, a v noci na hlavních, osvětlených komunikacích. V žádném případě se nesmějí v autě nechávat žádné cennosti a doklady, a to i při zaparkování na placeném parkovišti či zdánlivě frekventovaném místě. V případě vykradení je potřeba přivolat policii (tel. 122) a vyžádat si sepsání protokolu.

Stanete-li se účastníkem dopravní nehody:

  • vždy zavolejte neprodleně po nehodě policii na tel. č. 122, bez ohledu na to, kdo je viníkem,
  • vyžádejte si od policie potvrzení o poškození vozidla (Potvrda o oštěćenju vozila), bez kterého není doporučeno opustit území Bosny a Hercegoviny,
  • vyžádejte si kontakt na další účastníky nehody, případně na jejich pojišťovnu (pro urychlení vyřízení pojistky je praktické si vozidlo také vyfotit),
  • český občan není povinen podepisovat žádné dokumenty, kterým nerozumí,
  • protokol o dopravní nehodě zašle policie Velvyslanectví ČR v Sarajevu, kde je možné si jej dodatečně vyžádat pro potřeby pojišťovny v ČR. Obecné informace o tom, jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí, naleznete také na stránkách České kanceláře pojistitelů.


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce