Albánie - Dokumenty, Víza - režim vstupu, Specifika bezpečnostní situace,
doporučení turistům

Dokumenty

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci.

Pro cestu do Albánské republiky potřebuje občan České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas nebo občanský průkaz. Občanský průkaz nelze použít při letecké přepravě při cestách do Albánie.
Při cestě motorovým vozidlem albánská pohraniční kontrola vyžaduje mezinárodně platné potvrzení o jeho pojištění (tzv. zelenou kartu), malý technický průkaz a mezinárodní řidičský průkaz. Při cestě služebním (resp. firemním) či zapůjčeným vozidlem je třeba při hraniční kontrole předložit plnou moc prokazující dispoziční právo k vozidlu. Plná moc by měla být notářsky ověřená, v angličtině, kromě údajů o vlastníkovi by měla obsahovat jméno a příjmení řidiče, číslo jeho cestovního dokladu a SPZ automobilu. Bez tohoto dokladu se řidiči vystavují riziku, že na území Albánie nebudou vpuštěni.

Pro vstup do Albánie není předepsáno žádné povinné očkování, očkovací průkaz není vyžadován.

Víza - režim vstupu

Maximální doba bezvízového pobytu v Albánii pro občany ČR (resp. držitele cestovních, diplomatických a služebních pasů ČR nebo občanských průkazů ČR) je 90 dní během stoosmdesátidenního období. Toto období se začíná počítat od prvního dne prvního vstupu do území Albánie. V Albánii není zavedena povinnost registrace pobytu cizinců. Občané ČR nejsou povinni uhradit při vstupu do Albánie žádný vstupní poplatek.

Při vjezdu vozidla do Albánie je třeba na hraničních přechodech vyžadovat od albánské policie Potvrzení o vjezdu vozidla (albánsky vertetim hyrje për makinat). Doklad se vydává za účelem provedení výpočtu daně z provozu vozidla, která činí 1 EUR za pobyt do 60 dní. Daň se platí v okamžiku výjezdu ze země. Pokud je pobyt delší než 60 dní, zvyšuje se poplatek o 1 EUR za každý den pobytu nad 60 dní.

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

V posledních 10 letech se bezpečnostní situace výrazně zlepšila a v současnosti je na evropské úrovni. Velká města a hlavní trasy spojující zemi s Černou Horou, Kosovem, Makedonií a Řeckem jsou bezpečné, a to i v noci; nedoporučuje se však nocování na parkovištích. Zvýšené opatrnosti je třeba při pohybu v horských oblastech podél hranice s Kosovem a Černou Horou. Na kosovsko-albánské hranici dosud nebylo zcela dokončeno odminování území zaminovaného během konfliktu v letech 1998-99.

Návštěvníci a turisté se nestávají oběťmi organizovaného zločinu. Životní úroveň značné části obyvatel je však dosti nízká, doporučujeme proto dodržovat běžná bezpečnostní opatření. Při cestách do odlehlých oblastí je doporučeno informovat o plánované trase a časovém harmonogramu konzulární úsek Velvyslanectví ČR v Tiraně.

Ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi je dopravní infrastruktura na velmi nízké úrovni. Na překonání relativně krátké vzdálenosti je třeba počítat s mnohem delší dobou než v ČR.

Kvalitní silnice jsou jen na několika hlavních tazích, např. Tirana – Durrës, Tirana – Shkodër, Tirana – Elbasan – Ohrid (Makedonie), Durrës – Lushnje – Fier, Tepelenë – Gjirokastër – Kakavijë (hranice s Řeckem). Na hlavních silnicích lze cestovat běžným osobním autem, vzhledem k místním řidičským zvyklostem se doporučuje neustálá vysoká pozornost při řízení. Pro jízdu na mnoha menších silnicích jsou vhodné pouze terénní vozy. Po silnějších deštích nebo sněžení mohou být menší silnice určitou dobu nesjízdné.


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce