Albánie

 

Albánie

 

Základní údaje o státu
Svátky, pracovní a prodejní doba

Rychlostní limity

110 km/h

90 km/h – autobus

80 km/h – osobní s přívěsem

80 km/h – dodávka/nákladní do 5 t

90km/h – nákladní od 3,5 t do 12 t

80 km/h – nákladní nad 12 t

90 km/h – hlavní meziměstské silnice

80km/h – sekundární meziměstské silnice a místní komunikace

70 km/h – autobus

70 km/h – osobní s přívěsem

70 km/h – dodávka/nákladní do 5 t

70km/h – nákladní od 3,5 t do 12 t

65 km/h – nákladní nad 12 t

40 km/h

35 km/h – autobus

35 km/h – osobní s přívěsem

Řidič s praxí

0,00 ‰

Začínající řidič

0,00 ‰

Profesionální řidič

0,00 ‰

Povinné

NE

Povinné

NE

NE

ANO

ANO

Doporučeno

Povinné pro autobusy a nákladní automobily

 

Celní a devizové předpisy

 

Dokumenty
Víza - režim vstupu
Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

 

 

Zdravotnictví, kontakty, důležitá telefonní čísla
Velvyslanectví České republiky

Výše uvedené údaje jsou uvedeny pouze pro informaci. V případě rozporu s právními předpisy a pravidly silničního provozu v jednotlivých zemích, použijí se tyto předpisy. BESIP, ani Ministerstvo dopravy ČR, ani jakákoli osoba jednající jménem těchto organizací neodpovídají za možné následky, které mohou vzniknout z následujících údajů.

Pokud není uvedeno jinak, platí pravidla uvedená výše pro soukromá (osobní) vozidla. Jednostopá vozidla a užitková vozidla podléhají zvláštním pravidlům, která zde nejsou uvedena.

Pro informace u jednotlivých států jsou využity podklady Ministerstva zahraničních věcí ČR. Další informace www.mzv.cz.

Další informace také v brožuře Autem po Evropě a na stránkách ÚAMK