Ponehodové systémy

Airbag chránící chodce

V přídi vozu je zabudováno sedm čidel, která přenášejí signály do řídicí jednotky. Když se automobil dostane do kontaktu s cizím objektem, signály se změní. Řídicí jednotka signály zpracuje, a pokud je vyhodnotí jako lidské nohy, aktivuje se airbag pro chodce.
Závěsy kapoty jsou vybaveny pyrotechnickým uvolňovacím mechanismem, který při aktivaci systému vytáhne čepy a uvolní zadní část kapoty. Zároveň se aktivuje airbag, který se naplní plynem. V průběhu nafukování airbag nadzvedne kapotu. Ta se zvedne celkem o deset centimetrů a zůstane v této poloze. Zvětšená mezera mezi kapotou a tvrdými částmi v motorovém prostoru umožňuje deformaci kapoty, která pomůže utlumit sílu nárazu těla chodce. V nafouknuté poloze airbag zakryje celou štěrbinu, kde jsou umístěny stěrače, přibližně jednu třetinu čelního skla a spodní část předních střešních sloupků (A-sloupků). Celá sekvence od aktivace systému do plného nafouknutí trvá několik setin sekundy.
Systém je aktivní při rychlostech od 20 do 50 km/h. K 75 procentům všech nehod s chodci dochází při rychlostech do 40 km/h.

Aktivní kapota

Při kolizi s chodcem se aktivní kapota během několika milisekund zvedne o pět centimetrů. Riziko zranění chodce se tím sníží, protože přizvednutím se zvětší vzdálenost kapoty od tvrdých částí motoru a vznikne tak určitá „ochranná zóna“. 

 


Nejbližší akce

7. 10 - 7. 10. 2022

Aš Sady Míru

Den prevence - Dopravní nehody