Asistent jízdy v kolonách

Active City Stop

Inovativní systém prevence nárazu při nízkých rychlostech pomáhá předcházet nehodám v pomalu jedoucím dopravním provozu, při rychlostech do 30 km/h. Pokud zaznamená, že vůz vpředu nečekaně zastavil, začne také automaticky brzdit.

Front Assistant

Sleduje prostor před vozem a v případě hrozící kolize aktivuje brzdový systém pro zmírnění následků potenciální nehody. Stejně jako adaptivní tempomat Adaptive Cruise Assistant, využívá Front Assistant radar integrovaný v přídi vozu. Ten permanentně měří odstup od vozů před sebou. Systém funguje ve čtyřech stupních: čím menší je vzdálenost od vozu vpředu, o to silnější je zásah systému Front Assistant. Prvním stupněm je optická výstraha pro dodržení správného odstupu. Další stupeň před blížící se překážkou varuje opticky a akusticky a připraví brzdovou soustavu na důrazné brzdění. Jako hlavní varování pak ve třetím stupni následuje prudké trhnutí krátkým samočinným přibrzděním a začíná vlastní automatické částečné brzdění. V nejvyšším stupni se přepne brzdový asistent na nejvyšší citlivost, a pokud řidič nereaguje, následuje brzdění o maximální intenzitě. Tím může systém snížit závažnost nehody v závislosti na konkrétní situaci, dokonce může nehodě zcela zabránit. V rozsahu rychlostí od 5 do 30 km/h pracuje Front Assistant s funkcí nouzové brzdy. Pokud řidič na překážku před sebou nezareaguje, nouzová brzda dokáže v optimálním případě vůz jedoucí rychlostí do 30 km/h zcela zastavit, nebo alespoň zmírnit následky střetu.

Pokud by byla všechna vozidla v Evropě vybavena systémem Front Assistant, ročně by se podařilo zachránit více než 130 životů a počet těžkých zranění by se snížil o 2000.

City Safety

Nárazy do vozidla vepředu jsou v hustém městském provozu a při jízdě v zácpách běžné. Přibližně k 75 procentům těchto nehod dochází v rychlostech nižších než 30 km/h a v 50 procentech těchto případů řidič druhého vozidla před nehodou vůbec nebrzdí.

Tyto systémy dokáží snížit počet nehod až o 22 procent. Ze studie automobilky Volvo vycházející z pojistných událostí se ukázalo, že systém City Safety (a obdobné) snižuje náklady na léčení poraněných osob o 51 procent a náklady na opravy vozidel se snížily o více než 20 procent.

Systém sleduje provoz před vozidlem pomocí laserového čidla integrovaného do horní části čelního skla ve výšce vnitřního zpětného zrcátka. Systém je aktivní při rychlostech do 50 km/h. Automobil automaticky zastaví, jestliže řidič včas nezareaguje na zpomalení nebo zastavení vozidla před ním, případně pokud se příliš rychle blíží k pevné překážce. Nehodě lze zcela předejít, je-li rozdíl rychlostí obou vozidel menší než 15 km/h. Pokud je rozdíl rychlostí mezi 15 a 50 km/h, je rychlost nárazu snížena, aby se minimalizovaly následky nehody.


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce