Děti se vracejí z prázdnin

Období prázdnin uběhlo jako voda a děti čeká návrat do městských aglomerací a do škol. Prázdninové volno a svobodu jim teď vystřídá celá řada povinností. A protože jsou děti nejzranitelnějšími účastníky provozu, měli bychom je při jejich návratu z prázdnin znovu poučit o tom, jak se mají na ulicích chovat. Třeba tím, že jim pomůžeme znovu najít bezpečnou cestu do školy!

Opakování je matka moudrosti a i u starších dětí je dobré zopakovat si základní pravidla, která je nutné dodržovat. Bezpečná cesta totiž v mnoha případech nemusí mít nic společného s cestou nejkratší.

Statistiky to bohužel potvrzují – jedním z nejtragičtějších měsíců z pohledu nehodovosti dětí bývá září. Školáci během několika dní opět zaplní lavice a mnozí řidiči si nečekanou změnu vůbec ne­uvědomí. Pak stačí chvilka nepozornosti a … může dojít k neštěstí.

Závažné dopravní nehody ve městech a v blízkosti škol nezpůsobují ale jenom nepozorní řidiči. Děti, dosud zvyklé na pohyb venku a sportovní hřiště, se opět po dlouhé době ocitají v rušném měs­tě a stávají se chtě nechtě účastníky silničního provozu.

Hlavním nebezpečím pro řidiče je soustředění dětí - jejich přítomnost v uli­cích, na sídlištích a na nejživějších ko­munikacích. Každý účastník silničního provozu od cyklisty až po řidiče kami­onu by měl věnovat zvýšenou pozor­nost dopravnímu značení, přecho­dům pro chodce, především v oblas­tech kolem škol a stravovacích zaříze­ní. V současné době se tak mohou ři­diči setkávat se zřetelně značenými místy s větším počtem dětí. Jedná se především o nápisy na vozovce „PO­ZOR DĚTI!" či o klasické dopravní značky snižující nejvyšší povolenou rychlost v obci. Řidiči si často na podobná omezení stěžují, že třeba čtyřicítka je zbytečně nízká rychlost a zvláště ve městech značně zpoma­luje dopravu a vytváří kolony a do­pravní zácpy. Pravdou však zůstává, že brzdná dráha je i v této rychlosti velmi dlouhá a může chodce zranit i usmrtit. Navíc brzdnou dráhu ovliv­ňuje technický stav vozidla, povrch vozovky a reakce řidiče. Pokud pak jde o vyznačené přechody typu „zebra“, pamatujme na to, že na nich mají chodci (nejen děti) přednost!


Nejbližší akce

13. 8 - 13. 8. 2022

Bystřice nad Pernštejnem

Setkání historických vozidel a sraz vozidel Tatra