Dětské vozíky za jízdní kolo

Není to tak dávno, co se na téma cyklistických přívěsných vozíků vedla bouřlivá debata. Celá situace byla vyřešena v květnu roku 2012 novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích, kdy tento zákon umožnil přepravu dětí ve vozících za jízdní kolo.

Jaký vozík se smí připojit

Vše má samozřejmě svůj legislativní rámec. K jízdnímu kolu se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 900 mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem. Pokud jsou v přívěsném vozíku přepravovány děti, musí být přívěsný vozík označen žlutým nebo oranžovým praporkem nebo štítkem o rozměru 300 x 300 mm, který je ve výšce 1 200 – 1 600 mm nad úrovní vozovky.

Kdo smí vézt děti v přívěsném vozíku

Zákon stanoví, že osoba starší 18 let může vézt v přívěsném vozíku určeném pro přepravu dětí, který musí splňovat technické podmínky, jež stanovují zvláštní předpisy, nejvýše dvě děti mladší 10 let. Novelou zákona byla vyřešena i otázka přepravy dětí na dětském kole spojeném s jízdním kolem dospělého spojovací tyčí. I tato možnost přepravy je v současné době již povolena.

Dětský přívěsný vozík v praxi

Dětské vozíky si mezi cyklisty v Česku našly již svou cestu a v současné době se jich po komunikacích pohybují řádově desítky tisíc. Obliba těchto vozíků k nám přišla ze zemí za našimi hranicemi, kde se používají již řadu let. Proto bylo také poněkud nelogické, že bylo zakázáno jejich používání, a to především na cyklistických stezkách. Jejich konstrukce umožňuje přepravu jednoho, nebo i dvou dětí. Zastánci přívěsných vozíků argumentovali tím, že jsou pro děti bezpečnější než dosud povolené sedačky upevněné na kole, a to především díky nižšímu těžišti, dítě zde ochraňuje pevný rám, bezpečnostní pásy i polstrování v oblasti zad nebo ochranná opěrka kolem hlavy. Do některých modelů lze navíc připevnit i dětskou autosedačku pro nejmenší děti. A tak je jejich současné povolení k provozu samozřejmě přínosem. Přesto má podle zkušeností uživatelů přívěsný vozík některá svá úskalí. Například pokud využíváte vozík pro dvě děti, musíte počítat s jeho větší šířkou. Šířka u stezky pro cyklisty je většinou počítána tak, aby se bez problémů míjeli jezdci na kolech, bruslaři a bezpečně došlo i k předjetí chodců. Pokud však máte za kolem připojen vozík, je to již poměrně náročnější a míjení dvou protijedoucích cyklistů s připojenými vozíky je v řadě případů nemožné. Nastupuje pak již jen dohoda mezi jezdci. Při jízdě mimo stezku je pak také potřeba počítat například s větším poloměrem otáčení takovéto soupravy apod. Přívěsné vozíky pro děti mají výhodu v tom, že kromě prostoru pro cestující nabízejí i možnost dalšího „zavazadlového prostoru“, kam můžeme umístit řadu potřebných věcí. Děti ve vozíku jsou chráněny i před nepřízní počasí tím, že je zde možnost zakrytí vozíku průhlednou fólií. Při pěkném počasí pak jsou k dispozici nejrůznější síťky, které zamezují vniknutí například hmyzu do vozíku. Pokud však vyrazíme za hezkého počasí a dojde k rychlé změně a začne pršet, mají naši malí spolucestující možnost vyzkoušet si, jak fungují odstředivé síly při otáčení zadního kola bicyklu před jejich obličeji. Voda a bláto se přes síťku dostanou velmi snadno. Také jízda byť i jen v lehkém terénu je s vozíkem poměrně náročná. Například jízda po polní cestě s lehce vyjetými kolejemi vyžaduje značnou koordinaci pohybů a mnohdy vozík a kolo nedostaneme i při sebevětší vůli a umění ovladatelnosti do požadovaného souladu. Samostatným problémem je pak jízda na silnici. Odpůrci vozíků při schvalování argumentovali tím, že dítě sedí příliš nízko u vozovky a dýchá tak vše od prachu až po zplodiny, a proto by se neměly vozíky povolovat. Současně poukazovali na nebezpečí, které ne příliš chráněnému dítěti hrozí při střetu automobilu s vozíkem. Samozřejmě vše má svá pro a proti. Je dobře, že došlo ke schválení přívěsných vozíků pro děti, ale jejich uživatelé by měli, tak jako ostatně u všeho dění lidského života, přistupovat k jejich užívání s rozumem. Zodpovědný rodič bude přistupovat i k jízdě s vozíkem, ve kterém veze dítě, zodpovědně. Asi zváží všechna nebezpečí jízdy po frekventované silnici a naplánuje cestu tak, aby se na ní pohyboval co nejméně, a jízdu si spolu s dětmi užije především na vyhrazených cyklostezkách.

A ještě jeden postřeh ze života k jízdě s dětským kolem připojeným spojovací tyčí. Malé dítě na svém malém kole, které je takto připojeno ke kolu dospělého, se po celkem krátké době začne nudit, protože nemusí moc šlapat a jen se drží za řídítka a hezky se veze. A pokud třeba před tím byla přestávka na oběd, na kole může prostě usnout. Jeho pád z kola je pak již jen dílem okamžiku. Pokud vše dobře dopadne, mohou se všichni zúčastnění tomuto aktu zasmát, především v okamžiku, kdy dospělý vepředu ani nezaznamená, že jeho potomek již na kole nesedí.

Při používání přívěsných vozíků, nebo přípojných tyčí však nelze než souhlasit s body, které prezentují představitelé národní cyklostrategie – zodpovědný rodič při jízdě na kole s dítětem přizpůsobuje délku jízdy věku a schopnostem dítěte; vyhýbá se frekventovaným silnicím; drží se především zpevněných komunikací; dodržuje pravidelné přestávky při jízdě; má jízdní kolo vybavené podle předpisů; ví, že jízdou pod vlivem alkoholu ohrožuje nejen sebe, ale i své dítě…