Srážka se stromem

Základní poznatky statistických ukazatelů:

- nejvíce nehod bylo zaznamenáno v roce 2003 (5 950), naopak nejméně v roce 2010 (2 465), v roce 2017 došlo k meziročnímu nárůstu o 50 nehod (2 474) - nejtragičtější, z tohoto pohledu, byl rok 2003, kdy bylo usmrceno 222 osob, naopak nejméně osob bylo usmrceno v uplynulých dvou letech, kdy bylo usmrceno 75 osob

- na celkovém počtu usmrcených osob v období 1995 – 2017 činil podíl usmrcených při srážkách se stromem 15,5 %, což znamená, že přibližně každá 6. usmrcená osoba byla usmrcená právě při srážkách se stromem, v roce 2017 byl podíl usmrcených při srážkách se stromem ke všem usmrceným osobám 14,9 % (pozn. meziročně + 1,1 %) - nejméně osob bylo těžce zraněno v roce 2017 (204, tj. o 14 méně než v předchozím roce), v uplynulých pěti letech dochází k postupnému snižování počtu těžce zraněných osob při srážkách se stromem - závažnost dopravních nehod při srážkách se stromem v roce 2017 činila 27 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod, tzn., že dopravní nehody při srážkách se stromem vykazují 5,7x vyšší závažnost než je celkový průměr!!!

- nejvíce dopravních nehod v roce 2017 při srážkách se stromem bylo evidováno u osobních automobilů (2 198, tj. 80% podíl)

- nejvíce usmrcených v roce 2017 při srážkách se stromem bylo evidováno u osobních automobilů (63), vysoká závažnost dopravních nehod byla evidována u motocyklistů (77 usmrcených na 1 000 nehod)

- nejvíce dopravních nehod v roce 2017 při srážkách se stromem bylo evidováno na silnicích III. tříd (992, tj. 36% podíl)

- nejvíce usmrcených v roce 2017 při srážkách se stromem bylo evidováno na silnicích III. tříd (33, tj. 38% podíl) - nejvíce usmrcených při srážkách se stromem (13) bylo v roce 2017 evidováno v červnu, ve stejném měsíci byl zaznamenán i nejvyšší podíl usmrcených při srážkách se stromem na všech usmrcených osobách, podíl v daném měsíci činil 21 % - nejvíce usmrcených při srážkách se stromem (20) bylo v roce 2017 evidováno v sobotu, v neděli byl zaznamenán nejvyšší podíl usmrcených při srážkách se stromem na všech usmrcených osobách, podíl v daném dni činil 24 % (pozn. průměr 15 %) - o víkendu byla přibližně každá 4. osoba usmrcena při srážce se stromem (pozn. v sobotu 23%, v neděli pak 24% podíl)!!! - nejvyšší závažnost nehod při srážkách se stromem (51 usmrcených na 1 000 nehod) byla v roce 2017 evidováno v sobotu, kdy byla evidovaná i nejvyšší závažnost nehod obecně - v sobotu tak dopravní nehody při srážkách se stromem vykazují 6,9x vyšší závažnost než je celkový průměr!!!

- nejvíce usmrcených při srážkách se stromem bylo v roce 2017 evidováno mezi 5. až 6. hodinou (8 usmrcených), v případě těžce zraněných při srážkách se stromem bylo nejrizikovější období mezi 6. až 7. hodinou a 15. až 16. hodinou (14 těžce zraněných) - hlavní příčinou nehod při srážkách se stromem bylo nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky, nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky a nevěnování se řízení vozidla, v důsledku uvedených příčin bylo usmrceno 50 osob, tj. 2/3 všech usmrcených při srážkách se stromem
- z pohledu dopravních nehod při srážkách se stromem v důsledku vlivu alkoholu a návykových látek je velmi NEGATIVNÍ, že 52 % těchto dopravních nehod zavinily osoby pod vlivem alkoholu 1,5 ‰ a vyšší!!!
- drogy, resp. návykové látky se na dopravních nehodách při srážkách se stromem s podílem alkoholu a návykových látek podílely z 8 % (24 dopravních nehod)
- podíl alkoholu a návykových látek na dopravních nehodách a jejich následcích při srážkách se stromem v roce 2017: 11 % nehod, 19 % usmrcených, 15 % těžce zraněných a 13 % lehce zraněných
- přibližně každá 5. osoba u nehod při srážkách se stromem byla usmrcená vinou osoby pod vlivem alkoholu nebo návykových látek!
- nejvíce nehod při srážkách se stromem v roce 2017 bylo evidováno ve Středočeském kraji (562), naopak nejméně v Hlavním městě Praze (67), nejvyšší podíl nehod při srážkách se stromem byl evidován v Jihočeském kraji (7 %)

- nejvíce usmrcených osob při srážkách se stromem v roce 2017 bylo evidováno v Jihočeském kraji (12 osob), naopak žádná osoba nebyla usmrcena v Hlavním městě Praze, nejvyšší podíl usmrcených při srážkách se stromem byl evidován v Karlovarském kraji (25 %)
- nejvíce těžce zraněných osob při srážkách se stromem v roce 2017 bylo evidováno v Jihočeském kraji (50 osob), naopak nejméně těžce zraněných osob bylo evidováno v Hlavním městě Praze (2), nejvyšší podíl těžce zraněných při srážkách se stromem byl evidován v Jihočeském kraji (19 %) - celková závažnost všech dopravních nehod v roce 2017 činila 4,2 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod, závažnost dopravních nehod při srážkách se stromem v Jihočeském kraji v roce 2017 činila 42,9 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod – nejvyšší závažnost!!! - velmi vysoká (téměř totožná) závažnost těchto dopravních nehod byla evidovaná i v Pardubickém kraji (42,4)

Podrobné údaje najdete zde: Srážka se stromem


Nejbližší akce

13. 8 - 13. 8. 2022

Bystřice nad Pernštejnem

Setkání historických vozidel a sraz vozidel Tatra