Děti

Základní poznatky statistických ukazatelů:

- od vzniku samostatné České republiky do konce roku 2017 bylo na pozemních
komunikacích v České republice usmrceno 773 dětí!!!
- nejtragičtější, z pohledu dětí, byl rok 1994, kdy bylo usmrceno 75 osob, naopak nejméně
dětí bylo usmrceno v roce 2013 (8)
- meziročně je zaznamenán pokles počtu usmrcených dětí o 4, tj. o – 30,8 %, celkem tedy
bylo v roce 2017 usmrceno 9 dětí
- v období 1993 – 2017 je zaznamenán průměrný pokles usmrcených dětí o – 50,5 %
- na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2016 činil podíl dětí 2,99 %, což
znamená, že přibližně každá 33. usmrcená osoba byla dítětem
- na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2017 činil podíl dětí 2,97 %, což
znamená, že přibližně každá 34. usmrcená osoba byla dítětem, v roce 2017 činil podíl
usmrcených dětí 1,79 % (meziroční pokles)


Podrobné údaje najdete zde: Děti


Nejbližší akce

13. 8 - 13. 8. 2022

Bystřice nad Pernštejnem

Setkání historických vozidel a sraz vozidel Tatra