Železniční přejezdy

Základní poznatky statistických ukazatelů na železničních přejezdech:

- v roce 2018 bylo evidováno 388 dopravních nehod na železničních přejezdech, meziročně o 26 více, tj. + 7,2 %

- v roce 2018 bylo při dopravních nehodách na železničních přejezdech usmrceno 19 osob, tj. meziročně o 2 více (+11,8 %)

- v roce 2018 byl podíl usmrcených na železničních přejezdech ke všem usmrceným osobám opět mírně nadprůměrný (3,4 %)

- nejméně osob bylo zraněno v roce 2018 (109), meziročně o 11 méně, tj. -9,2 %

- téměř 9 z 10 usmrcených osob na železničních přejezdech bylo usmrceno při srážkách s vlakem

- v roce 2018 bylo evidováno na technicky nezabezpečených (zabezpečené pouze výstražným křížem) železničních přejezdech při srážkách s vlakem 85 nehod (57 %), při kterých bylo 8 osob usmrceno (44 %), 9 osob těžce zraněno (75 %) a 19 osob bylo zraněno lehce (32 %)

- závažnost dopravních nehod na železničních přejezdech při srážkách s vlakem v roce 2018 činila 121 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod; znamená to, že dopravní nehody na železničních přejezdech při srážkách s vlakem vykazovaly 22x vyšší závažnost než byl celkový průměr všech nehod!

- v roce 2018 bylo nejvíce nehod na železničních přejezdech při srážkách s vlakem a také následků na životech a zdraví evidováno ve Středočeském a Jihočeském kraji

- nejvíce nehod (70) a lehce zraněných (30) na železničních přejezdech při srážkách s vlakem bylo v roce 20118 evidováno na místních komunikacích, nejvíce usmrcených (7) a těžce zraněných (6) pak na silnicích III. tříd

- nejvyšší počet nehod na 1 000 železničních přejezdů byl v roce 2018 evidován na místních komunikacích (39), následovaly silnice III. třídy (35), silnice II. třídy (32), silnice I. třídy (18) a účelové komunikace (2)
 
Podrobné údaje najdete zde: Železniční přejezdy.pdf


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce