Viditelnost

Základní poznatky statistických ukazatelů:

 
- v  období let 1993-2018 došlo vlivem zhoršené viditelnosti k celkem 580 715 dopravním nehodám, tj. 14,9 % ze všech dopravních nehod
 
- v  roce 2018 došlo vlivem zhoršené viditelnosti k 10 569 dopravním nehodám
 
- dlouhodobě nejproblematičtější kategorií usmrcených osob v noci jsou chodci

- v období let 2006-2018 bylo usmrceno v noci 58 % chodců

- v roce 2018 bylo v noci usmrceno 58 chodců (tj. 51 %), zatímco ve dne 55 chodců

- přibližně jeden ze šesti chodců (16 %) byl v roce 2018 usmrcen při zhoršené viditelnosti (průměr 2011-2018 je 18 %)

- nejvyšší podíl usmrcených chodců v noci byl evidován v roce 2007 (66 %), naopak nejnižší v letech 2010 a 2018 (51 %)

- v období let 1993-2018 bylo při zhoršené viditelnosti usmrceno celkem 4 827 osob, tj. 18,2 % ze všech usmrcených - téměř každá 5. osoba byla usmrcena při zhoršené viditelnosti

- v roce 2018 bylo při zhoršené viditelnosti usmrceno 57 osob, tzn. 10,1 % ze všech usmrcených osob – přibližně každá 10. osoba byla usmrcena při zhoršené viditelnosti; oproti předchozímu roku došlo ke snížení počtu usmrcených o 1 osobu

- v  období let 1993-2018 bylo při zhoršené viditelnosti těžce zraněno celkem 19 286 osob, tj. 16,9 % ze všech těžce zraněných - každá 6. osoba byla těžce zraněna při zhoršené viditelnosti

- v roce 2018 bylo při zhoršené viditelnosti těžce zraněno 260 osob, o 3 osoby více než v předešlém roce

- v roce 2018 činila závažnost dopravních nehod: při zhoršené viditelnosti 5,4 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod

- v období let 1993-2018 bylo při zhoršené viditelnosti lehce zraněno celkem 107 409 osob, tj. 15,6 % ze všech lehce zraněných - přibližně každá 6. osoba byla lehce zraněna při zhoršené viditelnosti.

- v roce 2018 bylo při zhoršené viditelnosti lehce zraněno 2 789 osob, o 231 osob méně než v roce 2017

- průměrně připadá na zhoršenou viditelnost 10 % nehod, 25 % nehod se v roce 2018 stalo v noci

- výrazně vyšší podíl nehod při zhoršené viditelnosti je evidován na Vysočině (15 %), v Karlovarském (15 %) a v Libereckém kraji (14 %); v noci je zvýšený podíl nehod evidován na Vysočině (33 %), ve Zlínském (29 %) a v Karlovarském kraji (28 %)

- průměrně připadá na zhoršenou viditelnost 10 % usmrcených, 31 % osob bylo v roce 2018 usmrceno v noci

- výrazně vyšší podíl usmrcených při zhoršené viditelnosti je evidován v krajích Ústeckém (22 %), Moravskoslezském (17 %), hl. m. Praha (16 %) a v Karlovarském kraji (14 %); v noci je zvýšený podíl usmrcených evidován v Jihomoravském (45 %), Moravskoslezském (43 %), Plzeňském (36 %) a ve Středočeském kraji (35 %)
 

Podrobné údaje najdete zde: Viditelnost.pdf


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce