Únava, usnutí, náhlá fyzická indispozice

Základní poznatky statistických ukazatelů:

- v období let 1993 až 2018 došlo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice k celkem 26 048 dopravním nehodám

- nejvíce (1 211) bylo evidováno v roce 1998, nejméně (685) pak v roce 2010. V roce 2018 bylo evidováno 1 153 nehod, o 97 více než v roce 2017

- od roku 1993 do 2018 došlo k průměrnému poklesu dopravních nehod zaviněné vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice o 6,1 %, v roce 2018 je (oproti roku 1993) zaznamenán nárůst o 8,4 %

- v roce 2018 došlo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice k nejvíce (143) dopravním nehodám v červenci, naopak nejméně (54) v únoru a prosinci

- v roce 2018 bylo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice usmrceno nejvíce osob (4) v srpnu, naopak ve 3 měsících nebyla usmrcena ani jedna osoba

- nejvyšší podíl usmrcených ke všem usmrceným je evidován v únoru (9,5 %)

- v roce 2018 byla vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice evidována nejvyšší závažnost (37 usmrcených na 1 000 nehod) v měsíci únoru

- v roce 2018 došlo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice k nejvíce (209) dopravním nehodám ve Středočeském, naopak k nejméně (25) v Pardubickém kraji

- nejvyšší podíl těchto nehod ke všem dopravním nehodám je evidován v Jihomoravském kraji (2,41 %), naopak nejnižší v hl. m. Praze (0,13 %)

- v roce 2018 bylo vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice usmrceno nejvíce osob (6) ve Středočeském kraji, naopak v 6 krajích nebyla usmrcena ani jedna osoba

- nejvyšší podíl usmrcených ke všem usmrceným je evidován ve Středočeském kraji a kraji Vysočina (5,7 %)

- v roce 2018 byla vlivem únavy, usnutí a náhlé fyzické indispozice evidována nejvyšší závažnost (48 usmrcených na 1 000 nehod) v kraji Vysočina
 

Podrobné údaje najdete zde: Únava,usnutí,náhlá fyzická indispozice.pdf


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce