Ujetí viníka z místa nehody

Základní poznatky statistických ukazatelů, kdy viník z místa nehody ujel:

- v roce 2018 bylo evidováno 17 872 těchto nehod (o 316 více než v předchozím roce, tj. + 1,8 %), tzn., že přibližně od každé 6. nehody viník ujel, v roce 2018 byl podíl těchto nehod historicky nejvyšší!!!

- v roce 2018 bylo usmrceno 10 osob, tj. o 3 více než v předchozím roce! - nejméně osob bylo zraněno v roce 2018 (659, 2,4% podíl na všech zraněných)

- přibližně v 9. případech z 10. byl v roce 2018 hlavní příčinou nehod, kdy viník z místa nehody ujel, nesprávný způsob jízdy (92 % případů)

- šest osob bylo usmrceno v případech, kdy viník z místa nehody ujel v důsledku nesprávného způsobu jízdy, další 4 pak v důsledku nepřiměřené rychlosti

- polovina (49 %, 22 osob) osob byla těžce zraněna v případech, kdy viník z místa nehody ujel, v důsledku nesprávného způsobu jízdy, dalších 16 osob (35 %) pak v důsledku nedání přednosti v jízdě, 4 osoby v důsledku nepřiměřené rychlosti a 3 v důsledku nesprávného předjíždění

- nejvíce nehod, kdy viník z místa nehody ujel, v roce 2018 bylo evidováno v Hlavním městě Praze (4 295), naopak nejméně v Plzeňském kraji (460)

- nejvyšší podíl nehod, kdy viník z místa nehody ujel, na všech nehodách v roce 2018 byl evidován v Jihočeském kraji (21,4 %), naopak nejnižší v Plzeňském kraji (12,5 %)

- nejvíce usmrcených osob, kdy viník z místa nehody ujel, v roce 2018 bylo evidováno v Olomouckém kraji (4), 3 osoby byly usmrceny ve Středočeském, 2 v Pardubickém a 1 osoba v Jihomoravském kraji

- nejvíce těžce zraněných osob, kdy viník z místa nehody ujel, v roce 2018 bylo evidováno v Hl. m. Praze, Ústeckém, Jihomoravském a Zlínském kraji (shodně 6), ve Zlínském kraji byl evidován nejvyšší nárůst (+ 5) těžce zraněných osob

- nejvyšší podíl těžce zraněných, kdy viník z místa nehody ujel, na všech těžce zraněných v roce 2018 byl evidován v Libereckém kraji (5,3 %), přibližně od každé 19. nehody při níž byla těžce zraněná osoba viník v uvedeném kraji ujel

- nejvíce lehce zraněných osob, kdy viník z místa nehody ujel, v roce 2018 bylo evidováno v Hl. m. Praze (143), nejméně (9) na Vysočině

- nejvyšší podíl lehce zraněných, kdy viník z místa nehody ujel, na všech lehce zraněných v roce 2018 byl evidován v Hl. m. Praze (6,6 %), přibližně od každé 15. nehody při níž byla lehce zraněná osoba viník v Hl. m. Praze ujel

Podrobné údaje najdete zde: Ujetí-viníka-z-místa-nehody-(1).pdf


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce