Stárnoucí populace

Základní poznatky statistických ukazatelů stárnoucí populace:

- Negativní je meziroční bilance počtu nehod s účastí seniorů (+ 1 069 nehod, tj. + 8,7 %).

- V roce 2018 bylo evidováno 13 324 nehod s účastí seniorů (tj. 12,7 % z celkového počtu), při kterých bylo usmrceno 124 seniorů (tj. 21,9 % z celkového počtu), těžce zraněno 454 seniorů a lehce zraněno 3 363 seniorů.

- Na celkovém počtu usmrcených osob v období 2011–2018 činil podíl usmrcených seniorů 20,4 %, což znamená, že téměř každá 5. usmrcená osoba byla ve věku 65 let a více, v uplynulém roce došlo ke stagnaci podílu na 22 %.

- V roce 2018 vykazovaly nehody s účastí seniorů 1,7x vyšší závažnost než všechny nehody!

- Z pohledu viníků všech věkových kategorií patří senioři-viníci mezi 3. nejbezpečnější plnoletou skupinu s 80 usmrcenými a 318 těžce zraněnými osobami. Celkově bylo v roce 2018 usmrceno 565 osob a těžce zraněno 2 465 osob.

- Velmi zajímavý pohled nabízí srovnání viníků dle věku, z čehož je patrné, že za každého druhého usmrceného nebo těžce zraněného seniora si mohou senioři sami. S rostoucím věkem seniorů dochází k více smrtelným a závažným nehodám na celkový počet seniorů.

- Nejvíce (12) seniorů bylo usmrceno ve Středočeském kraji, naopak nejméně seniorů bylo usmrceno v Libereckém kraji; celorepublikový podíl usmrcených seniorů na všech usmrcených osobách tvořil 22 %, v Praze byl tento podíl 39 %, tzn. 1,75x vyšší!

- Nejvíce seniorů bylo v roce 2018 usmrceno (18) a těžce zraněno (38) v prosinci. V rámci dní bylo nejkritičtější pondělí.

- Z pohledu druhu komunikací bylo nejvíce usmrceno (43) a těžce zraněno (89) seniorů na silnicích 1. třídy. Dle směrových poměrů na přímém úseku – 49 usmrcených, 234 těžce zraněných seniorů.

- Z hlediska následků dle kategorie byly nejzávažnější nehody seniorů chodců – usmrceno (40) a těžce zraněno (189) a řidičů osobních vozidel – usmrceno (35) a těžce zraněno (61).

- Z pohledu kategorie viníka bylo nejvíce smrtelných a závažných nehod s následky seniorů evidováno u řidičů osobních automobilů (36 %, 45 usmrcených seniorů), 5 % se pak podíleli chodci a cyklisté.

- Z hlediska kategorie viníka – seniora, vyšší podíl na usmrcených a těžce zraněných osobách měli chodci (38 %, 8 usmrcených osob) a cyklisti (25 %, 62 těžce zraněných osob).

- Nejvíce usmrcených (60) a těžce zraněných (195) seniorů bylo v důsledku nesprávného způsobu jízdy.

- Konkrétněji situace, při níž se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, byla nejtragičtější. V rámci této příčiny zemřelo 19 seniorů a 62 jich bylo těžce zraněno. V rámci jízdy po nesprávné straně či vjetí do protisměru bylo usmrceno 18 a těžce zraněno 29 seniorů.

- Porovnáme-li rok 2018 s rokem 2010, došlo v České republice ke snížení usmrcených seniorů o 15 % referenčního roku 2010.

- V období let 2012–2018 bylo v České republice oproti předpokladu NSBSP usmrceno o 4 seniory méně.

- V rámci Evropy došlo v roce 2018 ve srovnání s rokem 2017 jen k nepatrnému poklesu počtu usmrcených seniorů do 30 dnů o 1,2 %.

- Česká republika s 22% poměrem usmrcených seniorů do 30 dnů ke všem usmrceným patřila k lepšímu evropskému průměru (pozn. EU-26: 26 %).

- V roce 2018, při přepočtu na 1 milion obyvatel, evropský průměr činil 13,7 usmrcených seniorů, v České republice pak bylo evidováno 14 usmrcených seniorů do 30 dní na 1 milion obyvatel.
 
Podrobné údaje najdete zde: Stárnoucí-populace.pdf


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce