Srážka se stromem

Základní poznatky statistických ukazatelů:

- v roce 2018 bylo evidováno 2 565 nehod při srážkách se stromem, meziročně o 182 méně

- nejméně osob bylo usmrceno v roce 2018 (73), meziročně o 2 méně, tj. -2,7 %; jedná se o historicky nejnižší počet usmrcených osob při srážkách se stromem

- na celkovém počtu usmrcených osob v období 1995-2018 činil podíl usmrcených při srážkách se stromem 15,3 %, což znamená, že přibližně každá 7. usmrcená osoba byla usmrcena při srážce se stromem; v roce 2018 evidován historicky nejnižší podíl (12,9 %)

- v roce 2018 bylo evidováno 28,4 usmrcených při srážkách se stromem na 1 000 nehod, nehody při srážkách se stromem vykazují každoročně vysokou závažnost oproti všem evidovaným nehodám v daných letech (pozn. např. v roce 2018 evidovaná 5,3x vyšší závažnost)

- nejvíce osob bylo při srážkách se stromem usmrceno (24) viníky ve věkové kategorii 25-34 let, těžce zraněno (54) pak viníky ve věkové kategorii 18-24 let

- nejvíce závažných nehod (19 usmrcených a 73 těžce zraněných) při srážkách se stromem zavinili řidiči s praxí v řízení do 5 let od udělení řidičského oprávnění

- při srážkách se stromem bylo v roce 2019 usmrceno 73 osob, z toho 67 vinou řidičů osobních vozidel (92 %), 5 vinou řidičů motocyklů (7 %) a 1 osoba vinou řidiče nákladního vozidla

- v případě těžce zraněných pak byla vina v 78 % na řidičích osobních vozidel, 12 % na řidičích motocyklů a v 6 % případů na řidičích nákladních vozidel

- zatímco alkohol nebo návykové látky se na všech nehodách při srážkách se stromem v roce 2018 podílel 7 %, na usmrcených 29 %!, na těžce zraněných 12 % a na lehce zraněných osobách 9 %

- meziročně bylo usmrceno v důsledku vlivu alkoholu nebo návykových látek při srážkách se stromem evidováno o 57 % usmrcených více (celkem usmrceno 22 osob, meziročně + 8)!

- viníci nehod při srážkách se stromem se zjištěnou hladinou alkoholu do 0,5 ‰ usmrtili 4 osoby, meziročně + 3!

- nejvíce osob při srážkách se stromem (25) bylo usmrceno na silnicích II. třídy, na silnicích III. tříd se usmrcení při srážkách se stromem podíleli 28 % na všech těžce zraněných na daném druhu komunikací

- nejčastější příčinou usmrcení při srážkách se stromem bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka apod.), v důsledku uvedené příčiny bylo usmrceno 36 osob, tj. 14 %; 10 osob bylo usmrceno (14 %) při srážkách se stromem v důsledku nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky (náledí, výtluky, bláto, mokrý povrch apod.)

- nejvíce osob bylo usmrceno při srážkách se stromem (14) ve Středočeském kraji
 
Podrobné údaje najdete zde: Srážka-se-stromem.pdf


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce