Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla

Základní poznatky statistických ukazatelů:

- nejvíce nehod bylo zaznamenáno v roce 2000 (38 977), naopak nejméně v roce 2009 (11 888). V roce 2018 došlo k meziročnímu nárůstu o 365 nehod (17 266)
 
- v roce 2018 bylo usmrceno 70 osob, tj. o 5 více než v předchozím roce - v uplynulých 2 letech opět roste počet usmrcených osob v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla!

- v roce 2015 byl podíl usmrcených v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, nejvyšší (13,2 %), naopak v roce 2002 nejnižší (9,4 %)

- v roce 2018 bylo v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, usmrceno 26 osob v osobních automobilech sólo, tj. 67 %

- v roce 2018 bylo v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, usmrceno 31 řidičů (44 %) i 31 chodců (44 %)

- nejvíce osob bylo těžce zraněno v roce 2007 (403), naopak nejméně osob bylo těžce zraněno v roce 2018 (214, tj. o 16 méně než v předchozím roce); v uplynulých 2 letech dochází k mírnému poklesu počtu těžce zraněných osob (na rozdíl od počtu usmrcených osob - viz výše)

- v roce 2018 bylo lehce zraněno v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, 2 911 osob, tj. o 177 více než v předchozím roce – 6% nárůst!

- závažnost dopravních nehod v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, v roce 2018 činila 4,1 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod

- nejvíce usmrcených osob v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, v roce 2015 bylo ve Středočeském kraji (14 osob), naopak jen 1 osoba v Královéhradeckém a Karlovarském kraji

- nejvyšší podíl usmrcených v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, byl zaznamenán v hl. m. Praha (23 %)

- nejvyšší závažnost nehod v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, v roce 2018 byla v Olomouckém kraji, kde činila 11 usmrcených osob na 1 000 dopravních nehod

- nejvyšší závažnost nehod v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, byla v roce 2018 evidována v říjnu (7,7 usmrcených osob na 1 000 nehod), naopak nejnižší v březnu (0,7)

- nejvyšší podíl usmrcených v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, byl v roce 2015 zaznamenán v říjnu (24 %) – v uvedeném měsíci byla téměř každá 4. osoba usmrcena právě v případech, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla!
 

Podrobné údaje najdete zde: Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla.pdf


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce