Nesprávné předjíždění

Základní poznatky statistických ukazatelů nesprávného předjíždění:

- v roce 2018 bylo evidováno v důsledku nesprávného předjíždění 4 346 nehod, meziročně o 78 méně; v roce 2018 bylo v důsledku nesprávného předjíždění usmrceno 97 osob a těžce zraněno 288 osob

- v roce 2018 došlo v důsledku nesprávného předjíždění oproti roku 2017 k nárůstu jak usmrcených osob (o 9 osob více, tj. o 10,2 %), tak těžce zraněných osob (o 47 osob více, tj. o 19,5 %)

- v roce 2018 činil podíl usmrcených osob v důsledku nesprávného předjíždění ke všem usmrceným osobám při dopravních nehodách 17,2 %

- v roce 2018 vykazovaly nehody v důsledku nesprávného předjíždění závažnost 22 usmrcených osob na 1 000 nehod a 66 těžce zraněných osob na 1 000 nehod

- nejvíce osob (20) bylo usmrceno v důsledku nesprávného předjíždění viníky ve věkové kategorii 35-44 let; stejná věková kategorie má na svědomí i nejvyšší počet těžce zraněných osob (60 těžce zraněných osob)

- nejvíce osob bylo usmrceno (22) v důsledku nesprávného předjíždění ve věkové kategorii 35–44 let; nejvíce osob bylo těžce zraněno (70) v důsledku nesprávného předjíždění ve věkové kategorii 45–54 let

- nejvíce usmrcených osob v důsledku nesprávného předjíždění (24 osob) bylo v roce 2018 usmrceno vinou řidičů s praxí v řízení do 5 let, ve stejné kategorii řidičů (viníků) bylo evidováno i nejvíce těžce zraněných (74 osob)!

- v roce 2018 bylo vinou mužů usmrceno v důsledku nesprávného předjíždění 74 osob, 22 osob pak usmrtily řidičky – ženy

- přibližně osm z deseti osob (78 %) bylo v důsledku nesprávného předjíždění usmrceno vinou řidičů osobních vozidel, celkem 75 usmrcených osob; se 14 usmrcenými osobami (15 %) následovali řidiči nákladních vozidel

- přibližně 6 z 10 usmrcených osob (57 usmrcených, 59% podíl) v důsledku nesprávného předjíždění byli řidiči osobních vozidel; se 17% podílem následovali spolujezdci v osobních vozidlech (16 usmrcených osob), 12 % tvořili řidiči motocyklů (12 usmrcených osob)

- nejvíce usmrcených osob v důsledku nesprávného předjíždění (59) bylo usmrceno na silnicích I. třídy; čím nižší třída komunikace (pozn. I.-III. třída), tím nižší byl evidován počet usmrcených v důsledku nesprávného předjíždění

- nejčastější příčinou usmrcení v důsledku nesprávného předjíždění byla jízda po nesprávné straně, vjetí do protisměru, v důsledku uvedené příčiny bylo usmrceno 80 osob, tj. 83 %; s 10 usmrcenými osobami (10% podíl) následovalo ohrožení protijedoucího řidiče při předjíždění
 
Podrobné údaje najdete zde: Nesprávné předjíždění.pdf 


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce