Nepřiměřená rychlost

Základní poznatky statistických ukazatelů u nepřiměřené rychlosti:

- v roce 2018 bylo v důsledku nepřiměřené rychlosti na pozemních komunikacích v ČR usmrceno 218 a těžce zraněno 713 osob; předpoklad NSBSP v oblasti uvedeného dílčího cíle nebyl v roce 2018 splněn (historicky poprvé)!

- v roce 2018 bylo v důsledku nepřiměřené rychlosti usmrceno 218 osob, meziročně o 42 více, tj. +24 %

- v roce 2018 činil podíl v důsledku nepřiměřené rychlosti 39 % na všech usmrcených osobách

- v roce 2018 bylo v důsledku nepřiměřené rychlosti evidováno 16 usmrcených na 1 000 těchto nehod, tj. více než 3x vyšší závažnost než byla celková závažnost všech nehod v daném roce

- nejvíce osob bylo usmrceno (57) v důsledku nepřiměřené rychlosti viníky ve věkové kategorii 25-34 let. Stále vysoký počet (47 usmrcených) byl evidován u viníků ve věku 18-24 let (pozn. vzhledem k nižšímu rozsahu let jsou závažnější nehody mladších viníků)

- čím starší viníci dopravních nehod v důsledku nepřiměřené rychlosti jsou, tím méně osob usmrtí/těžce zraní; více než polovinu osob (53 %), které byly usmrceny vinou osob ve věku 25-34 let, usmrtili tito právě v důsledku nepřiměřené rychlosti; poloviční podíl nepřiměřené rychlosti v oblasti těžce zraněných osob byl evidován u mladých viníků ve věku 18-24 let; v obou případech se jedná o rekordní podíly v uvedených věkových kategoriích

- absolutně nejvíce závažných nehod v důsledku nepřiměřené rychlosti (24 usmrcených a 95 těžce zraněných) způsobí řidiči s 1 rokem praxe v řízení!

- více než sedm z deseti osob (73 %) bylo v důsledku nepřiměřené rychlosti usmrceno vinou řidičů osobních vozidel, celkem 156 usmrcených osob; se 42 usmrcenými osobami (20 %) následují řidiči motocyklů, 10 osob pak bylo usmrceno vinou řidičů nákladních vozidel (5 %)

- přibližně čtyři z deseti usmrcených osob (83 usmrcených, 38% podíl) v důsledku nepřiměřené rychlosti byli řidiči osobních vozidel; s 23% podílem následují spolujezdci v osobních vozidlech (51 usmrcených), 19% podíl s 42 usmrcenými jde a vrub řidičů motocyklů; nepřiměřená rychlost byla v roce 2018 příčinou 26 usmrcených chodců

- nejvíce usmrcených osob v důsledku nepřiměřené rychlosti (78) bylo usmrceno na silnicích I. třídy; čím nižší třída komunikace (pozn. I.-III. třída), tím vyšší je evidován podíl usmrcených v důsledku nepřiměřené rychlosti

- nejvíce osob v důsledku nepřiměřené rychlosti bylo z pohledu směrových poměrů usmrceno v zatáčkách (80); spolu s přímými úseky po projetí zatáček (72 %) byl také u zatáček evidován nejvyšší podíl nepřiměřené rychlosti na všech usmrcených osobách (59 %)

- nejvíce osob v důsledku nepřiměřené rychlosti bylo usmrceno v neděli (49), která se 60% podílem na všech usmrcených osobách z pohledu nepřiměřené rychlosti také dominuje

- nejčastější příčinou usmrcení v důsledku nepřiměřené rychlosti bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka apod.), v důsledku uvedené příčiny bylo usmrceno 98 osob, tj. 45 %

- v důsledku nepřiměřené rychlosti bylo mimo obec usmrceno 166 osob, tj. 76 %; v obci pak 52 osob, tj. 24 %
 
Podrobné údaje najdete zde:  Nepřiměřená rychlost.pdf


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce