Nedání přednosti v jízdě

- v roce 2018 bylo evidováno v důsledku nedání přednosti v jízdě 14 543 nehod, počet oproti předchozímu roku 2017 klesl o 238 nehod

- nejméně osob bylo usmrceno v roce 2017 (83), meziročně o 19 méně, tj. - 18,6 %, rok 2018 přinesl navýšení úmrtí o 5 osob

- v celém období (1993-2018) byl zaznamenán průměrný nárůst usmrcených v důsledku nedání přednosti v jízdě o 2 %

- v roce 2018 činil podíl usmrcených v důsledku nedání přednosti v jízdě 16 %

- v roce 2018 bylo v důsledku nedání přednosti v jízdě evidováno 6 usmrcených na 1 000 nehod, tyto nehody tak vykazovaly mírně nadprůměrnou závažnost

- nejméně osob bylo těžce zraněno v roce 2017 (645), meziročně o 66 méně, tj. - 9,3 %, v roce 2018 se počet těžce zraněných zvýšil o 36 a celkový počet tak činil 681

- v celém období byl zaznamenán průměrný nárůst těžce zraněných v důsledku nedání přednosti v jízdě o 3 %

- v roce 2018 byl, stejně jako v roce 2016 a 2017, podíl těžce zraněných v důsledku nedání přednosti v jízdě nejvyšší (28 %)

- nejvíce osob bylo usmrceno (22) v důsledku nedání přednosti v jízdě viníky ve věkové kategorii 65 a více let, také nejvíce osob bylo těžce zraněno (122) v důsledku nedání přednosti v jízdě viníky ve věkové kategorii 65 a více let

- z analýzy vyplývá, že čím starší viníci dopravních nehod v důsledku nedání přednosti v jízdě jsou, tím více osob těžce zraní nebo usmrtí

- nejméně osob bylo usmrceno (10) v důsledku nedání přednosti v jízdě ve věkové kategorii 18-24 let naopak počet těžce zraněných osob byl nejmenší v kategorii 15-17 let, kde jeho počet v důsledku nedání přednosti v jízdě činil 5 osob

- nejvíce fatálních nehod v důsledku nedání přednosti v jízdě (23 usmrcených a 135 těžce zraněných) způsobili řidiči s praxí v řízení nad 30 let od udělení řidičského oprávnění; u řidičů s praxí do 5 let je evidován vysoký počet těžce zraněných osob (122) v důsledku nedání přednosti v jízdě

- řidiči osobních vozidel tvořili největší procento viníků v důsledků nedání předání v jízdě (74 %), celkem tito řidiči usmrtili 65 lidí

- řidiči osobních vozidel také zapříčinili nejvíce těžce zraněných osob (522)

- čím je třída komunikace nižší (pozn. I.-III. třída), tím nižší je evidován počet usmrcených a těžce zraněných v důsledku nedání přednosti v jízdě

- nejčastější příčinou usmrcení v obci v důsledku nedání přednosti v obci bylo nevěnování dostatečné pozornosti řidiče při řízení vozidla (31 usmrcených), mimo obec pak nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání apod.) - (77 usmrcených)

- nejčastější příčinou těžkých zranění v důsledku nedání přednosti v jízdě v obci bylo nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu (192 těžce zraněných), mimo obec pak nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání apod.) - (229 usmrcených).
 
Podrobné údaje najdete zde:  Nedání přednosti v jízdě
 


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce