Nákladní automobily

Základní poznatky statistických ukazatelů u nákladních automobilů:

- na celkovém počtu nehod zaviněných řidiči nákladních automobilů se v roce 2018 řidiči kategorie vozidel N3 podíleli necelou třetinou (33,5 %), na usmrcených potom 31 %, v případě těžce zraněných pak činil podíl 28 %

- v roce 2018 bylo evidováno 11 106 nehod zaviněných řidiči nákladních automobilů, meziročně o 256 méně

- v roce 2018 bylo vinou řidičů nákladních automobilů usmrceno 55 osob, meziročně o 19 méně (tj. -26 %), rok 2018 tak zaznamenal nejnižší počet usmrcených za sledované období

- v roce 2018 bylo vinou řidičů nákladních automobilů kategorie N3 usmrceno 17 osob, meziročně o 13 méně, tj. o 43 % méně než v roce 2017 (30)

- nejvíce usmrcených vinou řidičů nákladních automobilů N1 jde na vrub věkové kategorii 35-44 let (11), u řidičů N2 kategorie 55-64 let (6) a u řidičů N3 kategorie 45-54 let (8)

- v případě těžce zraněných vinou N1 byli viníci ve věku 25-34 let (36), v případě N2 55-64 let (9), u N3 potom viníci ve věku 25-34 let (21)

- nejvíce osob (8) bylo usmrceno vinou řidičů nákladních automobilů kategorie N3 ve věkové kategorii 45-54 let
- nejvíce usmrcených (5) vinou řidičů nákladních automobilů zavinili řidiči do 5 let praxe v řízení, 5 usmrcených měli na svědomí také řidiči s praxí od 6-10 let a řidiči s praxí od 11-15 let

- v případě těžce zraněných osob byli na tom nejhůře řidiči s praxí do 5 let, kteří způsobili těžké zranění 26 osobám, následně řidiči s praxí od 6-10 let (18) a řidiči s praxí nad 30 let (10)

- vinou řidičů (mužů) nákladních automobilů bylo v roce 2018 usmrceno 54 osob, jedna osoba byla usmrcena vinou řidičky – ženy; v případě těžce zraněných pak ženy zavinily těžká zranění u 12 osob, muži pak u 213 osob

- v 24 % případů smrtelných následků nehod na dálnicích byli v roce 2018 viníky řidiči nákladních automobilů; na tomto druhu komunikací byl evidován u této skupiny účastníků silničního provozu také vysoký podíl (23 %) na těžce zraněných osobách

- v případě řidičů nákladních vozidel jako viníků fatálních nehod dominují napříč jednotlivými kategoriemi silnice I. třídy

- ve 21 % případů smrtelných následků nehod na 4 ramenných křižovatkách v roce 2018 byli viníky řidiči nákladních automobilů!

- v případě řidičů nákladních vozidel jako viníků fatálních nehod dominují napříč jednotlivými kategoriemi přímé úseky

- nejčastější příčinou usmrcení vinou řidičů nákladních automobilů byla jízda po nesprávné straně- vjetí do protisměru, v důsledku uvedené příčiny bylo usmrceno 12 osob, tj. 22 %

- nejčastější příčinou usmrcení vinou řidičů nákladních automobilů kategorie N3 bylo nevěnovaní se řízení, v důsledku této příčiny byly usmrceny 4 osoby

- nejčastější příčinou těžkých zranění zaviněných řidiči nákladních automobilů bylo také nevěnovaní se řízení, v důsledku uvedené příčiny bylo těžce zraněno 32 osob, tj. 14 %; s 21 těžce zraněnými osobami (9% podíl) následuje jízda po nesprávné straně-vjetí do protisměru

- z uvedených 32 usmrcených osob připadá 9 na viníky – řidiče nákladních automobilů kategorie N3

- v obci bylo vinou řidičů nákladních automobilů usmrceno 15 osob (27 %), mimo obec pak 40 osob (73 %)

- nejčastější příčinou usmrcení zaviněných řidiči nákladních automobilů v obci (4; pozn. 1 z nich vinou N3) bylo nevěnování se řízení, mimo obec (12; 2 z nich N3) potom jízda po nesprávné straně-vjetí do protisměru

- v obci bylo vinou řidičů nákladních automobilů těžce zraněno 97 osob (43 %), mimo obec pak 128 osob (57 %)

- nejčastější příčinou těžkých zranění zaviněných řidiči nákladních automobilů v obci (18) bylo nesprávné otáčení nebo couvání, mimo obec (22) pak nevěnování se řízení

- nejvíce osob (11) bylo vinou řidičů nákladních automobilů usmrceno ve Středočeském kraji, 4 z nich vinou N1, 1 vinou N2 a 6 vinou N3

- stejný počet usmrcených (11) bylo usmrceno také v Jihočeském kraji, 7 z nich vinou N1, 4 vinou N2
- naopak nejnižší počet usmrcených je evidován v Libereckém a Karlovarském kraji, a také v Královéhradeckém kraji nebo v hlavním městě Praha

- nejvíce osob (36) bylo vinou řidičů nákladních automobilů těžce zraněno v Jihomoravském kraji, 24 z nich vinou N1, 3 vinou N2 a 9 vinou N3; naopak kraje, kde nebyl nikdo těžce zraněn, jsou Jihočeský nebo Pardubický
 
Podrobné údaje najdete zde: Nákladní automobily.pdf


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce