Motocyklisté

Základní poznatky statistických ukazatelů motocyklisté:

- v roce 2018 bylo evidováno 3 731 nehod s účastí motocyklistů, meziročně o 523 více (+ 16 %)

- v roce 2018 bylo usmrceno 91 motocyklistů, meziročně o 27 více, tj. + 42 %; jedná se o nejvyšší meziroční nárůst od roku 2007!

- v roce 2018 historicky nejvyšší podíl usmrcených motocyklistů (16,1 %), přibližně každá 6. usmrcená osoba byla v roce 2018 motocyklistou!

- NSBSP předpokládala, že v roce 2018 nebude usmrceno více než 49 motocyklistů a těžce zraněno 405 motocyklistů; v oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 91 motocyklistů (stanovený celoroční předpoklad překročen) a 488 motocyklistů bylo těžce zraněno (stanovený celoroční předpoklad překročen)

- v roce 2018 bylo evidováno 24,4 usmrcených motocyklistů na 1 000 nehod, nehody s účastí motocyklistů vykazují každoročně vysokou závažnost oproti všem evidovaným nehodám v daných letech (pozn. např. v roce 2018 evidovaná 4,5x vyšší závažnost)

- nejvíce motocyklistů bylo usmrceno (35) a také těžce zraněno (129) ve věkové kategorii 35-44 let

- v roce 2018 bylo vlastní vinou usmrceno 59 motocyklistů, meziročně o 18 více, tj. + 44 %; v 64 % případů tak v případě usmrcení motocyklistů byli viníky právě motocyklisté

- v roce 2018 bylo vlastní vinou těžce zraněno 266 motocyklistů, meziročně o 37 více, tj. + 16 %; v 55 % případů tak v případě těžkých zranění motocyklistů byli viníky právě motocyklisté

- suverénně nejvyšší závažnost nehod (48 usmrcených na 1 000 nehod) zaviněných motocyklisty vykazovaly v uplynulém roce nehody motocyklů objemových tříd 0,86-1,25 l.

- motocyklisté pod vlivem alkoholu a návykových látek zavinili 7 % nehod zaviněných motocyklisty, při nichž bylo 12 % motocyklistů usmrceno, 9 % těžce a 6 % lehce zraněno; nejvíce nehod (56), usmrcených (2), těžce (10) i lehce zraněných (36) motocyklistů jde na vrub motocyklistům pod vlivem alkoholu 1,5 ‰ a vyšší!!!

- v roce 2018 nepoužilo 5,5 % usmrcených motocyklistů přilbu, v případě těžce zraněných to bylo 4,5 % a u lehce zraněných 3,0 %; meziročně bylo evidováno o 1 usmrceného a 6 těžce zraněných motocyklistů, kteří nepoužili přilbu, více!

- nejvíce nehod s fatálními následky motocyklistů (116) bylo evidováno u motocyklů Honda, nejvíce usmrcených (20) zaznamenala Yamaha a nejvíce těžkých zranění pak Honda (101)

- nejvíce motocyklistů (34) bylo usmrceno na silnicích II. třídy, čtvrtina (26 %) usmrcených na tomto druhu komunikací byla v roce 2018 motocyklisty

- nejvíce motocyklistů bylo z pohledu směrových poměrů usmrceno v zatáčkách (38 usmrcených, 28% podíl)

- nejvíce motocyklistů bylo usmrceno v sobotu mezi 15. a 18. hodinou 

- nejčastější příčinou usmrcení motocyklistů bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka apod.), v důsledku uvedené příčiny bylo usmrceno 27 motocyklistů, tj. 30 %; 13 motocyklistů bylo usmrceno (14 %) v důsledku nedání přednosti při odbočování vlevo

- v obci usmrceno 20 motocyklistů (22 %), mimo obec pak 71 motocyklistů (78 %); v obci bylo těžce zraněno 221 motocyklistů (45 %), mimo obec pak 267 motocyklistů (55 %)

- nejvíce usmrcených (15) a těžce zraněných motocyklistů (79) bylo evidováno ve Středočeském kraji; v Libereckém kraji se motocyklisté podíleli na všech usmrcených osobách 29 %, na těžce zraněných pak 27 % - nejvyšší podíly ze všech krajů

Podrobné údaje najdete zde: Motocyklisté.pdf


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce