Mladí řidiči

Základní poznatky statistických ukazatelů u mladých řidičů:

 - v roce 2018 bylo evidováno 10 051 nehod zaviněných mladými řidiči, meziročně o 477 méně (- 4,5 %); jedná se o nejvýraznější pokles od roku 2011;

- v roce 2018 bylo usmrceno 94 osob z nehod zaviněných mladými řidiči, meziročně o 7 více, tj. + 8 %;

- v roce 2018 historicky nejnižší podíl usmrcených u nehod zaviněných mladými řidiči (16,6 %), nicméně to odpovídá přibližně každé 6. usmrcené osobě!

- NSBSP předpokládala, že v roce 2018 nebude usmrceno více než 90 osob a zároveň těžce zraněno více než 397 osob z nehod zaviněných mladými řidiči; v oblasti uvedeného dílčího cíle bylo usmrceno 94 osob mladými řidiči (stanovený celoroční předpoklad překročen), a 397 osob bylo těžce zraněno (stanovený celoroční předpoklad se shoduje);

- v roce 2018 bylo evidováno 9,4 usmrcených osob na 1 000 nehod vinou mladých řidičů, nehody zaviněné mladými řidiči vykazují každoročně přibližně dvojnásobně vyšší závažnost oproti všem evidovaným nehodám v daných letech (pozn. např. v roce 2018 evidovaná 1,7x vyšší závažnost);

- nejvíce osob bylo usmrceno (37) mladými řidiči ve věkové kategorii 19-20 let, nejvíce těžce zraněných osob měli na svědomí mladí řidiči ve věku 22 - 23let (131);

- nejvíce bylo usmrceno 82 osob mladými řidiči osobních vozidel, z toho v 70 případech se jednalo o muže a ve zbylých 12 událostí o ženy;

- 7 % nehod zaviněných mladými řidiči bylo pod vlivem alkoholu a návykových, při nichž bylo 20 % osob usmrceno, 8,3 % těžce a 11,2 % lehce zraněno; nejvíce nehod (306), usmrcených (3), těžce (5) i lehce zraněných (123) osob jde na vrub mladým řidičům pod vlivem alkoholu 1,5 ‰ a vyšší!!!

- nejvíce osob (39) bylo usmrceno mladými řidiči na silnicích I. třídy;

- nejvíce osob bylo z pohledu směrových poměrů usmrceno mladými řidiči na přímém úseku (35 usmrcených, 37% podíl z nehod mladých řidičů);

- nejvíce osob (14) u nehod zaviněných mladými řidiči bylo usmrceno mezi sobotou 23h a nedělí 4h;

- nejčastější příčinou usmrcení mladými řidiči bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky (zatáčka, klesání, stoupání, šířka apod.). V důsledku uvedené příčiny bylo mladými řidiči usmrceno 21 osob, tj. 22 %, 16 osob bylo usmrceno (17 %) v důsledku jízdy po nesprávné straně, vjetí do protisměru;
 
Podrobné údaje najdete zde: Mladí řidiči.pdf 


Nejbližší akce

28. 9 - 28. 9. 2022

Mladá Boleslav

Svatováclavská jízda veteránů