Lesní zvěř a domácí zvířectvo

Základní poznatky statistických ukazatelů nehod s lesní zvěří a domácím zvířectvem:

- v období let 1993 – 2018 tvořil podíl nehod s lesní zvěří (z celkového počtu s lesní zvěří a domácím zvířectvem) 91 %, usmrcené osoby pak 79 %, těžce zraněné osoby „jen“ 49 % a lehce zraněné osoby 59 %; počet těžce zraněných osob, na rozdíl od ostatních sledovaných kategorií, je mírně vyšší u střetů s domácím zvířectvem

- v roce 2018 bylo evidováno 12 871 nehod s lesní zvěří a domácím zvířectvem, což je nejvíce v historii ČR, meziročně je evidováno o 324 nehod více, tj. + 2,5 %

- v období let 1993 – 2018 bylo při střetech s lesní zvěří a domácím zvířectvem usmrceno celkem 39 osob, v roce 2018 došlo k usmrcení 3 osob (o 2 více než v předchozím roce)

- dopravní nehody při střetech s domácím zvířectvem vykazují 2,7x vyšší závažnost než dopravní nehody při střetech s lesní zvěří (vzhledem k četnosti usmrcení)

- v roce 2018 bylo při nehodách s lesní zvěří a domácím zvířectvem těžce zraněno 19 osob, tj. o 3 více než v předchozím roce

- nejtragičtější (z pohledu lehce zraněných osob) byl rok 2017, kdy bylo lehce zraněno 175 osob; v roce 2018 to bylo „jen“ 150

- nejvíce nehod s lesní zvěří a domácím zvířectvem bylo v roce 2018 evidováno ve Středočeském kraji (2 510), naopak nejméně v Jihočeském kraji (50), k meziročnímu nárůstu počtu nehod při střetech s lesní zvěří a domácím zvířectvem došlo v 8 krajích ze 14

- v roce 2016 činil podíl nehod při střetech s lesní zvěří a domácím zvířectvem ke všem nehodám 12,3 %, tzn., že přibližně každá 8. nehoda byla právě tato, nejvyšší podíl nehod s lesní zvěří a domácím zvířectvem byl zaznamenán na Vysočině (30 %), naopak nejnižší v hl. m. Praze (1 %)

- v roce 2018 došlo při nehodách s lesní zvěří a domácím zvířectvem k usmrcení 3 osob (po 1 osobě ve Středočeském, Jihočeském a Plzeňském kraji)

- nejvíce těžce zraněných při nehodách s lesní zvěří a domácím zvířectvem bylo evidováno ve Středočeském kraji (9 osob), naopak v 8 krajích nedošlo k žádnému těžkému zranění

- nejvíce lehce zraněných při nehodách s lesní zvěří a domácím zvířectvem bylo evidováno ve Středočeském kraji (28 osob), naopak nejméně v hl. m. Praze (4 osoby)

- nejvyšší meziroční nárůst počtu lehce zraněných (o 5 osob) je evidován ve Středočeském kraji, nejvyšší pokles (o 11 osob) v Libereckém kraji

Podrobné údaje najdete zde: Lesní zvěř a domácí zvířectvo.pdf 

 
 


Nejbližší akce

13. 9 - 13. 9. 2022

Brno

Dopravní konference s BESIPem a FZŠ (Jihomoravský kraj)