Děti

Základní poznatky statistických ukazatelů - děti:

- v roce 2018 bylo usmrceno 19 dětí, meziročně o 10 více, tj. + 111 %! Jedná se o nejhorší bilanci od roku 2007!

- v roce 2018 činil podíl usmrcených dětí 3,4 % - nejvyšší podíl od roku 2005!

- v roce 2018 bylo těžce zraněno 150 dětí, meziročně o 21 více, tj. + 16 %

- nebylo připoutáno (nebo nesedělo v dětské sedačce) 1 usmrcené dítě, 9 dětí bylo těžce a 140 lehce zraněno; v relativním srovnání výše uvedené znamená, že nebylo připoutáno (resp. nesedělo v dětské sedačce) 9 % usmrcených, 21 % těžce zraněných a 12 % lehce zraněných dětí!

- došlo k nárůstům nepřipoutaných zraněných dětí, konkrétně bylo o 4 těžce a dalších 15 dětí lehce zraněno meziročně více!

- nejvíce usmrcených dětí (4) bylo v roce 2018 evidováno ve věku 5 let, nejvíce těžce zraněných (19) pak ve věku 11 a 13 let

- z 19 usmrcených dětí bylo v roce 2018 usmrceno „pouze“ 1 dítě vlastní vinou (5% podíl), 18 dětí bylo usmrceno cizím zaviněním, tzn. ostatním účastníkem silničního provozu; v případě těžce zraněných bylo 66 dětí těžce zraněno vlastní vinou (tj. 44 %), dalších 84 dětí pak bylo těžce zraněno vlastní vinou

- přibližně třetina dětí (32 %) byla usmrcena v intravilánu, v oblati těžce zraněných dětí byla situace opačná, 69 % dětí bylo těžce zraněno právě v intravilánu

- nejvíce dětí bylo usmrceno (5) mezi 15. a 16. hodinou, v uvedeném čase bylo evidováno také těžce zraněných dětí (24); za zmínku stojí 10 těžce zraněných dětí mezi 7. a 8. hodinou (z toho 9 v pracovní dny) ranní

- nejvíce (9) dětí bylo usmrceno v důsledku nepřiměřené rychlosti, meziročně o 8 více!!! Z uvedených 9 bylo 7 spolujezdců a 2 chodci

- celkem 4 děti (spolujezdci) byly usmrceny vinou osoby pod vlivem alkoholu; 6 dětí pak bylo těžce zraněno a 59 zraněno lehce!!!

- NSBSP předpokládala, že v roce 2018 nebude usmrceno více než 8 dětí a těžce zraněno 108 dětí; celoroční předpoklad počtu usmrcených dětí byl překročen již v červnu, těžce zraněných pak v září

- nejvíce (4) usmrcených dětí bylo v roce 2018 evidováno v Olomouckém kraji, nejvíce těžce zraněných dětí (21) pak ve Středočeském kraji

Podrobné údaje najdete zde: Děti. pdf


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce