Cyklisté

Základní poznatky statistických ukazatelů:

- v roce 2018 bylo evidováno 4 281 nehod s účastí cyklistů, meziročně o 438 více (+ 11 %)

- nejméně cyklistů bylo usmrceno v roce 2018 (38), meziročně o 6 méně, tj. – 14 %

- v roce 2018 bylo těžce zraněno 396 cyklistů, meziročně o 43 více, tj. + 12 %; jedná se o nejvyšší meziroční nárůst od roku 2011

- v roce 2018 činil podíl cyklistů na všech těžce zraněných osobách 16,1 % - každá 6. těžce zraněná osoba byla cyklistou - historicky 3. nejvyšší podíl

- nejvíce cyklistů bylo usmrceno (15) ve věkové kategorii 45-54 let, se 14 usmrcenými následovala věková kategorie nad 65 let, která evidovala suverénně nejvíce těžce zraněných (107) cyklistů

- u téměř 2/3 nehod (63 %) byli v roce 2018 cyklisté označení za viníky, polovina jich byla usmrcena také vlastí vinou, 62 % těžce zraněna a 68 % pak zraněna lehce

- nejvíce nehod (555), usmrcených (6), těžce (43) i lehce zraněných (440) cyklistů jde na vrub cyklistům pod vlivem alkoholu 1,5 ‰ a vyšší!

- cyklisté pod vlivem alkoholu do 0,5 ‰ zavinili v roce 2018 76 nehod, při nichž bylo těžce zraněno 5 cyklistů, dalších 64 cyklistů pak bylo lehce zraněno; zjištěná „nízká“ hladina alkoholu u cyklistů-viníků se na všech nehodách zaviněných cyklisty pod vlivem alkoholu podílela 10 %, na těžce zraněných 7 %, na lehce zraněných pak 10 %

- cyklisté pod vlivem alkoholu a návykových látek zavinili 29 % nehod zaviněných cyklisty, při nichž bylo 37 % cyklistů usmrceno, 27 % těžce a 29 % lehce zraněno

- nejvíce nehod (397), usmrcených (3), těžce (31) i lehce zraněných (304) cyklistů pod vlivem alkoholu a návykových látek bylo evidováno na místních komunikacích, následovaly silnice III. třídy

- v roce 2018 nemělo přilbu 79 % usmrcených, 66 % těžce zraněných a 65 % lehce zraněných cyklistů!!!

- nejvíce cyklistů (13) bylo usmrceno na silnicích I. třídy (6% podíl), každá 10. usmrcená osoba na silnicích III. tříd byla v roce 2018 cyklistou (9 usmrcených)

- nejčastější příčinou usmrcení cyklistů byly situace, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, v důsledku uvedené příčiny bylo usmrceno 11 cyklistů, tj. 29 %

- nejčastější příčinou těžkých zranění cyklistů bylo nezvládnutí řízení vozidla, v důsledku uvedené příčiny bylo těžce zraněno 64 cyklistů, tj. 16 %; 49 cyklistů bylo těžce zraněno (12 %) vlivem nevěnování se řízení vozidla

Podrobné údaje najdete zde: Cyklisté.pdf


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce