Chodci

Základní poznatky statistických ukazatelů - chodci:

- v roce 2018 bylo evidováno 3 532 nehod s účastí chodců, meziročně o 112 více (+3,3 %)

- v roce 2018 bylo usmrceno 113 chodců, meziročně o 12 více, tj. +11,9 %

- v roce 2018 činil podíl usmrcených chodců 20 %, každá 5. usmrcená osoba tak byla v roce 2018 chodcem!

- nejvíce chodců bylo usmrceno (26) viníky ve věkové kategorii 45-54 let, nejvíce osob bylo těžce zraněno (89) viníky ve věkové kategorii 25-34 let

- nejvíce chodců bylo usmrceno (40) a také těžce zraněno (189) ve věkové kategorii 65 a více let, s 18 usmrcenými následovala věková kategorie 35-44 let, resp. se 75 těžce zraněnými pak věková kategorie nejmladších účastníků silničního provozu – chodci ve věku 0-14 let

- nejvíce závažných nehod s účastí chodců (15 usmrcených a 76 těžce zraněných) zavinili řidiči s praxí v řízení do 5 let od udělení řidičského oprávnění

- v roce 2018 bylo evidováno 1 161 nehod zaviněných chodci, což představovalo 33% podíl na nehodách s účastí chodců

- v roce 2018 bylo vlastní vinou usmrceno 20 chodců, meziročně o 7 více, tj. +54 %!

- v roce 2018 bylo nejvíce chodců usmrceno vinou řidičů osobních vozidel (64 usmrcených chodců, 61% podíl)

- rizikovým obdobím z pohledu závažných nehod s účastí chodců je začátek, resp. konec kalendářního roku – tzn. zimní období, kdy se také dříve stmívá, resp. později rozednívá

- v obci bylo usmrceno 77 chodců (68 %), mimo obec pak 36 chodců (32 %); nejčastější příčinou usmrcení chodců jak v obci (21), tak mimo obec (10) bylo nevěnování se řízení

- v obci bylo těžce zraněno 475 chodců (92 %), mimo obec pak 42 chodců (8 %); nejčastější příčinou těžkých zranění chodců v obci (188) bylo nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu

- téměř šest z deseti chodců bylo usmrceno v noci! V období let 2005 – 2018 bylo usmrceno 58 % chodců právě v noci; v roce 2018 bylo v noci usmrceno 58 chodců (tj. 51 %), zatímco ve dne 55 chodců

- každá 5. usmrcená osoba na evropských silnicích byla chodcem!

- v období 2011-2018 činil podíl usmrcených chodců 19,6 % ze všech usmrcených osob, v České republice činil uvedený podíl 22 % (mírně vyšší podíl)

- v roce 2018 bylo v České republice usmrceno 13 chodců na 1 milion obyvatel, v rámci evropských zemí bylo v roce 2018 usmrceno 9 chodců na 1 milion obyvatel, tzn., že situace v rámci České republiky byla ve srovnání s evropským průměrem významně negativnější (o 44 % více usmrcených chodců na 1 milion obyvatel)
 
Podrobné údaje najdete zde: Chodci.pdf


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce