Alkohol a jiné návykové látky

Základní poznatky statistických ukazatelů:

- negativní je meziroční bilance počtu nehod v důsledku vlivu alkoholu (+ 387 nehod, tj. + 9 %) a v důsledku vlivu návykových látek (+ 29 nehod, tj. + 13 %)

- kromě České republiky má nulovou hranici u všech skupin řidičů zavedenou Maďarsko, Rumunsko a Slovensko; dalších 5 států má zavedenou nulovou hranici u nových a profesionálních řidičů

- v roce 2018 bylo evidováno 4 626 nehod zaviněných pod vlivem alkoholu (tj. 4,4 % z celkového počtu), při kterých bylo usmrceno 62 osob (tj. 11 % z celkového počtu), těžce zraněno 208 osob a lehce zraněno 2 061 osob

- na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993–2018 činil podíl usmrcených v důsledku vlivu alkoholu 10,2 %, což znamená, že téměř každá 10. usmrcená osoba byla usmrcena v důsledku vlivu alkoholu

- v roce 2018 vykazovaly nehody v důsledku vlivu alkoholu 2,7x vyšší závažnost než všechny nehody!

- nejvyšší podíl v případech, kdy byl viník pod vlivem alkoholu a/nebo návykových látek, byl tradičně evidován u cyklistů, a to jak v oblasti nehod, tak usmrcených i těžce zraněných osob

- velmi zajímavý pohled nabízí srovnání viníků s objemem alkoholu do 0,50 ‰; nejvyšší podíl těžce zraněných na všech těžce zraněných při nehodách pod vlivem alkoholu a/nebo pod vlivem návykových látek byl evidován u řidičů nákladních automobilů kategorie N3 – 50 %!

- z pohledu kategorie viníka bylo nejvíce nehod pod vlivem alkoholu evidováno u řidičů osobních automobilů (70 %), 17 % se pak podíleli cyklisté

- ve 2/3 případů byly v roce 2018 osoby usmrceny v případě, že byl pod vlivem alkoholu řidič osobního automobilu (41 usmrcených, 66 %)

- z pohledu dopravních nehod v důsledku vlivu alkoholu a návykových látek je velmi NEGATIVNÍ, že 58 % těchto dopravních nehod zavinily osoby pod vlivem alkoholu nad 1,5 ‰!

- nejvíce (33) usmrcených při dopravních nehodách v důsledku vlivu alkoholu a návykových látek v roce 2018 bylo vinou osob pod vlivem alkoholu 1,5 ‰ a vyšší

- nejvyšší závažnost vykazovaly v roce 2018 nehody pod vlivem alkoholu a návykových látek (74 usmrcených na 1 000 nehod); nadprůměrnou závažnost však vykazovaly také nehody pod vlivem návykových látek (54 usmrcených na 1 000 nehod) a nehody pod vlivem alkoholu v kategorii do 0,24 ‰ a v kategorii od 0,81 ‰ do 1,00 ‰

- nejvíce (10) osob bylo usmrceno v důsledku vlivu alkoholu ve Středočeském kraji, nejméně osob bylo usmrceno v Praze (1 osoba) a Karlovarském kraji (1 osoba); celorepublikový podíl usmrcených osob v důsledku vlivu alkoholu na všech usmrcených osobách tvořil 11 %, v Královéhradeckém kraji byl tento podíl 22 %, tzn. 2x vyšší

- porovnáme-li rok 2018 s rokem 2010, bylo v České republice v roce 2018 usmrceno o 34,3 % méně osob, v rámci evropských zemí byl evidován pokles o 33 %

- v období let 2011-2018 bylo v České republice v průměru usmrceno o 38,9 % méně osob v důsledku alkoholu oproti roku 2010, což je velmi pod průměrem evropských zemí (-19,4 %); ČR je tak čtvrtou nejúspěšnější zemí EU při snižování počtu usmrcených v důsledku alkoholu

- v roce 2018 bylo v České republice usmrceno 6,7 osob v důsledku alkoholu na 1 milion obyvatel; v rámci uvedených evropských zemí (25 zemí) bylo v roce 2018 usmrceno 6,5 osob na 1 milion obyvatel, tzn., že situace v rámci České republiky byla ve srovnání s evropským průměrem mírně negativnější

- v období let 2011-2018 bylo v České republice usmrceno 528 osob v důsledku alkoholu (pozn. data do 30 dní po nehodě), tj. oproti stanoveným předpokladům o 17,6 % méně; ČR je tak čtvrtou nejúspěšnější zemí při plnění předpokladů jednotlivých zemí

Podrobné údaje najdete zde: Alkohol a jiné návykové látky.pdf


Nejbližší akce

22. 5 - 22. 5. 2022

Sportovní areál Vesec Liberec

S rodinou do Vesce