Dopravní nehodovost v roce 2019

Formou komentovaných grafů představujeme průbězné vyhodnocení dopravních nehod z pohledu  Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. Jedná se o stručnou informaci o plnění základních strategických a dílčích cílů. Materiál hodnotí v měsíčních intervalech plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2011 – 2020 (dále jen NSBSP). Tento materiál nenahrazuje pravidelné komplexní informace o plnění NSBSP v jednotlivých letech, které jsou k dispozici zde!
Data uvedená v dokumentech jsou vztažena k usmrceným osobám do 24 hodin od nehody. Pro potřeby těchto dokumentů byly použity jako zdroj dat statistiky dopravní nehodovosti a jejich následků Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezídia České republiky (ŘSDP PP ČR).

VÝVOJ NEHODOVOSTI V ROCE 2019


LEDEN 2019

ÚNOR 2019

BŘEZEN 2019

DUBEN 2019

KVĚTEN 2019

ČERVEN 2019

ČERVENEC 2019

SRPEN 2019

ZÁŘÍ 2019

ŘÍJEN 2019

LISTOPAD 2019

PROSINEC 2019