Senioři

Základní poznatky statistických ukazatelů seniorů:
 
- v roce 2017 bylo usmrceno 144 seniorů, tj. meziročně o 16 méně (pozn. data „30 dní po nehodě“ za rok 2017 jsou předběžná k 29. 1. 2017, oficiální data budou známá během března 2018)

- v celém období je zaznamenán průměrný pokles usmrcených seniorů o 18,7 %, průměrný pokles všech usmrcených osob pak činí 25,0 %, což znamená, že průměrné tempo poklesu usmrcených seniorů je (oproti celku) pomalejší

- na celkovém počtu usmrcených osob v období 1993 – 2017 činil podíl seniorů 18,6 %, v roce 2017 se senioři na všech usmrcených osobách podíleli 25 % - každá 4. usmrcená osoba byla seniorem

- téměř 4 z 10 usmrcených seniorů v roce 2017 byli chodci!

- polovina usmrcených seniorů byli buď chodci (44 usmrcených, 36 %) nebo cyklisté (17 usmrcených, 14 %), tzn. skupiny zranitelných účastníků silničního provozu

- nejvíce seniorů (24) bylo v roce 2017 usmrceno ve čtvrtek, ve stejný den byl zaznamenán i nejvyšší podíl usmrcených seniorů na všech usmrcených osobách, podíl v daném dni činil 30 % (pozn. průměr 24 %)

- nejvíce seniorů bylo v roce 2017 usmrceno mezi 13. až 14. hodinou a mezi 15. až 16. hodinou (14 usmrcených seniorů), v případě těžce zraněných seniorů bylo nejrizikovější období mezi 10. až 11. hodinou (45 těžce zraněných seniorů)

- nejvyšší poměr usmrcených seniorů byl v roce 2017 evidován mezi 9. až 10. hodinou - senioři se podíleli na všech usmrcených osobách 56 % (pozn. i o hodinu později se senioři podíleli na všech usmrcených osobách více než z poloviny – 52 %), na těžce zraněných osobách se senioři nejvíce podíleli v období mezi 7. až 13. hodinou

- nejvíce usmrcených vinou řidičů – seniorů bylo v roce 2017 evidováno v důsledku nepřiměřené rychlosti, resp. nepřizpůsobení rychlosti (zatáčka, klesání, stoupání, šířka, náledí, výtluky, bláto, mokrý povrch apod.), následují případy, kdy se řidič plně nevěnoval řízení vozidla, resp. vjetí do protisměru

- nejvyšší závažnost dopravních nehod (pozn. počet usmrcených na 1 000 nehod) je pak evidována u nesprávného předjíždění (při předjíždění došlo k ohrožení protijedoucího řidiče např. vlivem špatného odhadu vzdálenosti k předjetí, přehlédnutí již předjíždějícího souběžně jedoucího vozidla apod.)

- téměř 9 z 10 usmrcených chodců-seniorů je usmrceno v obci (pozn. „reflexní prvky“ jsou však povinné jen mimo obec)!

- nejvyšší podíl usmrcených seniorů je evidován v Hl. m. Praze (53 %), naopak nejnižší v Olomouckém kraji (8 %)

- nejvyšší meziroční nárůst usmrcených seniorů je evidován v Ústeckém kraji (+ 9 osob, tj. + 113 %), těžce zraněných pak v Jihočeském kraji (+ 20 osob, tj. + 67 %), naopak velmi pozitivní je meziroční pokles v obou oblastech v Olomouckém kraji (- 5 usmrcených, tj. -71 %, resp. – 16 těžce zraněných, tj. – 47 %)

- porovnáme-li rok 2016 s rokem 2009, došlo v České republice ke snížení usmrcených seniorů na 98 % referenčního roku 2009, s touto bilancí patřila Česká republika k mírně horšímu evropskému průměru (pozn. evropský průměr činil 96 %)

- v roce 2016 bylo v Česku usmrceno 8,28 seniorů na 100 000 obyvatel, z evropského pohledu měla Česká republika v roce 2014 mírně negativní bilanci (o 7 % nad evropským průměrem)

- v Evropě se muži na usmrcených seniorech podíleli 64 %, zatímco ženy 36 %, v České republice byla situace prakticky totožná (65 % muži vs. 35 % ženy).

Podrobné údaje najdetet zde: Senioři.pdf
 


Nejbližší akce

28. 9 - 28. 9. 2022

Mladá Boleslav

Svatováclavská jízda veteránů